Regelingen

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB)
In artikel 9 van de ‘Algemene Voorwaarden praktijkovereenkomst 2018-2019’ staan de afspraken over verzekering en aansprakelijkheid.

Onderstaande tekst geldt alleen voor situaties binnen de beroepspraktijkvorming (bpv).
De bedrijfseigenaar is de primaire verzekeraar en heeft de aansprakelijkheid afdoende verzekerd waaronder ook een student valt tijdens de bpv.

De eigenaar van een tractor is verplicht om een verzekering af te sluiten bij gebruik op de openbare weg en voor schades toegebracht aan derden. Schade of letselschade veroorzaakt met de tractor moet via de verzekering van het bpv-bedrijf (de stagebieder) worden geclaimd.

BBL
Als je de BBL-leerweg volgt, ben je werknemer en heb je naast de POK een arbeidsovereenkomst. Je bent in dienst van het bpv-bedrijf en je valt, net als iedere werknemer, onder de aansprakelijkheidsverzekering (AVB) van jouw werkgever. Schades worden dus via deze aansprakelijkheidsverzekering afgewikkeld.

BOL
Als je de BOL-leerweg volgt, word je tijdens de bpv op het bpv-bedrijf volgens de wet gezien als ondergeschikte van het bedrijf en in die hoedanigheid ben je meeverzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering(en) van het bedrijf.

Wanneer er tijdens de bpv door jou schade aan de eigendommen van jouw bpv-bedrijf of aan derden wordt veroorzaakt, dan dient de bedrijfseigenaar de schade in op z’n eigen verzekering (primaire dekking). Indien de verzekering van het bpv-bedrijf de schade niet dekt, dan is er een secundaire (aanvullende) dekking afgesloten via de school. Voor BOL studenten heeft  Terra mbo de verzekeringen afgesloten bij Meeùs: www.onderwijsverzekeringen.nl. De bpv-coördinator dient de schade dan in bij Meeùs en het bpv-bedrijf vult het formulier in.

Deze verzekeringen zijn voor jouw leerbedrijf premievrij. Wel is er bij deze verzekeringen voor het bpv-bedrijf sprake van een eigen risico (onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen). Het eigen risico is € 1000,-, waarvan de school maximaal € 600,- kan vergoeden bij verwijtbare schade door de student. Bovendien dekken de verzekeringen niet alles. Zo is het volgende onder meer niet verzekerd:

  • het besturen van een motorvoertuig zonder geldig rijbewijs: Per 1 juli 2015 mag je als bestuurder van een tractor  alleen nog op de openbare weg rijden indien je in bezit bent van een T-rijbewijs of geldig rijbewijs. Wij adviseren het bpv-bedrijf om na te gaan of het is toegestaan door de tractorverzekeraar of de student de tractor bestuurt tijdens de bpv.
  • ‘joyriding’ claims zullen altijd voor rekening komen van jezelf, of bij minderjarigheid voor rekening van je ouder(s), verzorger of jouw bpv-bedrijf.
  • diefstal, verduistering, verlies en/of beschadiging van jouw eigendommen of bezittingen op de plaats waar de bpv wordt verricht.

Bij het rijden op het eigen terrein van het bpv-bedrijf bij bpv-werkzaamheden is geen T-rijbewijs noodzakelijk.

Students insured voor bpv in het buitenland
Al onze studenten die in het buitenland (in en buiten Europa) bpv gaan doen, dienen een IPS verzekering af te sluiten. In het handboek IBPV staat het volgende:

IPS staat voor Insurance Passport for Students en is een speciaal samengesteld verzekeringspakket, ontwikkeld voor studenten, met een wereldwijde dekking. IPS is gespecialiseerd in het verzekeren van risico’s, die jij als student loopt als je naar het buitenland gaat voor studie of bpv. Hierdoor hoef je je als student geen zorgen te maken over verzekeren en kun je je volledig richten op je studie en/of bpv! Op de website https://studentsinsured.com/ vind je de algemene voorwaarden, een overzicht van de vergoedingen (voor het complete overzicht: dekkingsoverzicht) en de schadeformulieren*.

Via de link https://studentsinsured.com/studentenverzekering-buitenland kun je de verzekering digitaal afsluiten.

Stap 1 Bereken je premie
Vul de gevraagde gegevens in: (waar ga je heen; welke nationaliteit heb je; datum vertrek; datum terug). Bij gewenste dekking kies je Primary. Wil je aanvullende dekkingen voor:

- Bagage;
- Winter- onderwatersport;
- Tractordekking;
- Annuleringsverzekering

vink dan de betreffende vakjes aan. Een annuleringsverzekering kun je goedkoper privé afsluiten. Let op: werk je met tractoren tijdens je bpv? Dan ben je verplicht het vakje Tractordekking aan te vinken!

Stap 2 Wie ben je
Persoonlijke gegevens en gegevens adres buitenland invullen

Stap 3 Afsluiten
De verzekering geldt tijdens de reguliere uren die je werkt bij het bpv-bedrijf (werktijden) en niet wanneer je op andere momenten, buiten werktijden, klussen uitvoert voor derden.

Schade veroorzaakt door vernielingen wordt nooit uitbetaald.

Een kopie van je IPS-polis lever je tegelijk met je Learning Agreement (internationale POK) in bij de bpv-coördinator en de coördinator Internationalisering.

Download dit hoofdstuk als PDF