Ik ben
Geïnteresseerd in:
Wis filters

Over Terra MBO

Terra is een school voor middelbaar beroepsonderwijs. We bieden 12 verschillende opleidingen. Elke opleiding biedt aantrekkelijke mogelijkheden voor werk of vervolgopleiding. Je kunt bij ons terecht voor mbo-opleidingen op het gebied van natuur, tuin & landschap, dier & welzijn, agro & techniek, bloem, groen & styling en voeding & voorlichting.

Onderwijs

Voor wie?

De mbo-opleidingen van Terra zijn bedoeld voor leerlingen die dit jaar of komend jaar een mbo-opleiding kiezen. Je zit nu waarschijnlijk op het vmbo of havo. Maar het kan ook zijn dat je eerst al een andere mbo-opleiding hebt geprobeerd of hebt afgerond. Of: je hebt al een baan en wilt je mogelijkheden vergroten. Uiteraard zijn ook de ouders, verzorgers, leraren en decanen van harte welkom om onze school te ontdekken!

BOL en BBL
Bij een aantal opleidingen van ons mbo zie je de afkortingen BOL en BBL staan. BOL staat voor beroepsopleidende leerweg en BBL is beroepsbegeleidende leerweg. Maar wat zijn de verschillen?

BOL:

 • School & stage
 • Meer theorie en zelfstudie
 • Je hebt kortere werkperiodes, in de vorm van een stage, waarbij soms een stagevergoeding wordt geboden
 • Wel studiefinanciering en OV-jaarkaart (m.u.v. deeltijd BOL)
 • 1 of 2 dagen per week stage
 • 3 of 4 dagen per week naar school
 • Veel contact met leeftijdgenoten, doordat je veel op school bent
 • Een baan bij een leerbedrijf is niet verplicht

BBL:

 • Werken & leren
 • Meer praktijk
 • Doordat je werkt, ontvang je in veel gevallen loon of een soort stagevergoeding
 • Geen studiefinanciering en OV-jaarkaart
 • 3 of 4 dagen per week werken
 • 1 of 2 dagen per week naar school
 • Weinig contact met leeftijdgenoten, doordat je weinig op school bent
 • Je hebt een baan bij een erkend leerbedrijf

Onderwijsconcepten
Binnen Terra mbo wordt gewerkt met verschillende onderwijsconcepten en - vormen. Zo werken de vestigingen met een speciaal onderwijsconcept voor niveau 2 opleidingen. Op niveau 3 en 4  wordt gewerkt met Regioleren. Daarnaast biedt Terra voor leerlingen die zonder diploma van het vmbo komen de Entreeopleiding

Werkervaring op doen in het buitenland
Binnen Terra vinden wij het belangrijk dat jij de kans krijgt om internationale ervaring op te doen. Wil je hier meer over weten kijk dan op:
https://www.terra.nl/Home/Internationalisering
 of stuur een e-mail naar internationalisering@terra.nl

Begeleiding

Wij vinden het belangrijk dat jij de begeleiding krijgt die nodig is om je opleiding tot een succes te maken.

Toekomstige studenten geven bij de aanmelding aan dat zij ondersteuning nodig hebben om de opleiding succesvol af te kunnen ronden. Vervolgens krijg je een gesprek. In dit gesprek  stellen wij vast welke extra ondersteuning nodig is. Je kunt denken aan extra faciliteiten en/of aanpassingen of aan extra begeleiding in de vorm van gesprekken.

Terra moet voor iedere student die extra ondersteuning nodig heeft een zo passend mogelijke onderwijsplek bieden. Deze ondersteuning moet wel binnen de mogelijkheden van Terra liggen. Afwijzing gebeurt uitsluitend na een zorgvuldige procedure en na afweging van alle mogelijkheden die wij kunnen bieden.

Hier lees je meer informatie over passend onderwijs en hoe Terra daarmee omgaat.

Kosten

Aan de mbo-opleidingen van Terra zijn kosten verbonden. Je moet rekening houden met kosten voor boeken, materialen, gereedschappen, door school georganiseerde excursies en overige schoolbenodigdheden.

Lesgeld
Studenten die per 1 augustus 18 jaar of ouder zijn en een beroepsopleidende leerweg (BOL) volgen, moeten lesgeld betalen. De hoogte van het lesgeld hangt af van de leeftijd van de deelnemer, het niveau van de opleiding en de opleidingsvariant.

Kosten voltijd MBO 2023-2024
Het lesgeld voor schooljaar 2023-2024 is vastgesteld op €1.357,-

Kosten deeltijd MBO 2023-2024
Ben je per 1 augustus 18 jaar of ouder en volg je een BBL- opleiding, dan moet je wettelijk verplicht cursusgeld betalen. Het cursusgeld voor een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) voor schooljaar 2023-2024 voor de assistent-, entree- en basisberoepsopleiding (niveau 1 of 2), is vastgesteld op € 270,-. Voor een vak- of middenkaderopleiding (niveau 3 of 4) is het vastgesteld op € 654,-.

Meer informatie
Meer informatie over de wettelijke vastgestelde hoogte van het lesgeld vind je bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO): www.duo.nl.

Aanvullende kosten
Per opleiding kunnen er aanvullende kosten zijn voor bijvoorbeeld werkkleding, materialen en excursies. Ook kan het volgen van bepaalde keuzedelen kosten met zich meebrengen. Informeer naar de aanvullende kosten bij de desbetreffende opleiding.

Mbo-studentenfonds
Als Terra willen we dat je de vrije keuze hebt om een mbo-opleiding te volgen en af te ronden. Jouw financiële situatie mag daarbij geen rol spelen. Als dat nodig is kun je een beroep doen op een financiële tegemoetkoming uit het mbo-studentenfonds. Je moet dan wel eerst kijken of dit fonds ook voor jouw situatie bedoeld is.

Lees hier meer over de voorwaarden en het aanvragen van het mbo-studentenfonds. 

Restitutie cursusgeld
In sommige gevallen kun je recht hebben op restitutie (geheel of gedeeltelijk)  van het wettelijk cursusgeld.

Enkel in onderstaande gevallen is dit van toepassing:

 • Je hebt je diploma behaald.
 • Je bent overgestapt naar een school waarvoor wettelijk lesgeld betaald moet worden.
 • Ernstige ziekte van een familielid in de eerste of tweede graad.
 • Overlijden van een familielid in de eerste of tweede graad.
 • Ernstige ziekte of overlijden van je partner.
 • Echtscheiding van je ouders.
 • Je bent zelf ernstig ziek.
 • De opleiding waarvoor je was ingeschreven is beëindigd.
 • Je bent zwanger

Als één van deze redenen van toepassing is, kun je het formulier verzoek terugbetaling cursusgeld downloaden. Dit formulier kun je, ingevuld en ondertekend, inleveren bij de administratie van jouw school.

De hoogte van het terug te ontvangen bedrag is afhankelijk van de datum waarop je uitgeschreven bent, zoals aangegeven in het document Terra uitstroom 2023-2024.

Ook als je later instroomt krijg je een verlaagde nota, zoals aangegeven in het document Terra instroom 2023-2024.

Meer informatie over de wettelijke hoogte van het lesgeld en cursusgeld in het mbo vindt je op de website van de Rijksoverheid.

Voorlichting

Of je nou nog géén idee hebt, twijfelt, of er al bijna uit bent – Terra helpt je bij het maken van de juiste studiekeuze. Dit kun je allemaal doen om te ontdekken welke opleiding bij jou past: 

Bekijk onze opleidingen
Blader door alle mbo-opleidingen van Terra en ontdek welke het beste bij je past.
 

Bezoek onze scholen
Kom langs tijdens een open dag en ontdek of onze school bij je past! Voor het schooljaar 2023-2024 staan de volgende open dagen gepland:

2023
Donderdag 9 november 2023 | 16.00 - 20.00 uur | Open dag in Emmen, Groningen en Meppel 
Donderdag 9 november 2023 | 16.00 - 20.00 uur | Open dag Hippische opleidingen in Assen (Sunrise Stables)

2024
Woensdag 24 januari 2024 
| 16.00 - 20.00 uur | Open dag in Groningen
Donderdag 25 januari 2024 | 16.00 - 20.00 uur 
| Open dag in Emmen, Groningen en Meppel 
Zaterdag 27 januari 2024 | 12.00 - 15.00 uur | Open dag Hippische opleidingen in Assen (Sunrise Stables)

Donderdag 14 maart 2024 | 16.00 - 20.00 uur | Open dag in Emmen, Groningen en Meppel

Donderdag 13 juni 2024 | 16.00 - 18.00 uur | Last minute studiekeuze-event in Emmen, Groningen en Meppel

Meelopen
Ervaar zelf hoe het is om te studeren! Kom een dagdeel meelopen. Check hier hoe jij je aanmeldt! 

Vraag een flyer aan
Van elke opleiding is er een opleidingsflyer. Op deze manier heb je de belangrijkste informatie overzichtelijk bij elkaar en kun je opleidingen goed met elkaar vergelijken. Heb je nog geen specifieke opleiding in gedachten? Vraag dan de studiegids aan. Hier staan al onze opleidingen in. Vraag hier een opleidingsflyer of de studiegids (TerraZine) aan. Of ga naar de opleidingenpagina's; daar kun je de opleidingsflyers en TerraZine downloaden (onder het kopje Informatie aanvragen).

Volg ons op social media
Op Instagram (@terra_mbo) en Facebook (@Terra MBO) posten we regelmatig leuke updates over lessen, buitenlandreizen, open dagen en meer! Volg jij ons al? 

Meelopen

Dagje meelopen met een mbo-opleiding

Heb je nog geen keuze kunnen maken welke mbo-opleiding het wordt? Breng dan een bezoekje aan het mbo! Het is mogelijk om een dagje met een opleiding van Terra mee te lopen. Je kunt meedraaien in de huidige lessen en alles doen wat een mbo’er doet. Hierdoor kun je er achter komen welke mbo-opleiding het beste bij jou past. Je maakt alvast kennis met docenten en leert de school kennen. Ook zijn er studenten die jou rondleiden en al je vragen beantwoorden.

Waarom meelopen op het mbo?
Sommige opleidingen stellen een speciaal programma samen, bij andere loop je mee met een student. In ieder geval krijg je tijdens zo’n dagje proefstuderen een goede indruk van de opleiding en inzicht in het beroep waarvoor je gaat leren. Een dagje meelopen bevestigt of een opleiding echt bij je past.

Meelopen bij Terra Groningen 
Wil je een dagje meelopen met een opleiding van Terra MBO op de vestiging Groningen? Kijk dan op www.bezoekmbo.nl voor een datum. 

Meelopen bij Terra Emmen en Meppel
Loop je liever een dagje mee bij een opleiding van Terra MBO op de vestiging Emmen of Meppel? Kijk dan op de website terrambo.meelopenmbo.nl en kies de vestiging en opleiding die jij graag wilt bezoeken. Je vult vervolgens het contactformulier in om een individuele afspraak te plannen. 

Toelating

Toelatingsbeleid
Terra MBO heeft een intakeprocedure en toelatingsbeleid. Dit toelatingsbeleid is erop gericht dat studenten van start gaan met een opleiding die het meest past bij hun eigen ambitie, mogelijkheden en competenties. Hiermee willen we de student een zo groot mogelijke kans op succes bieden en onnodige uitval of switchen voorkomen. Terra streeft naar een zorgvuldig toelatingsbeleid. Dit betekent dat de toelatingsprocedure is vastgelegd en dat zowel de toekomstige student als degene die de intake doet goed op de hoogte is van de procedure en daarbij horende criteria. Het toelatingsbeleid van Terra MBO kun je hier vinden.

Wettelijk (niet) toelaatbaar
Misschien wil je graag toegelaten worden tot een mbo-opleiding, maar heb je geen of niet het juiste diploma. Het kan zijn dat je:

 • Geen diploma hebt;
 • Je geen diploma kan laten zien;
 • Je diploma niet van het juiste niveau is;

Je bent dan niet wettelijk toelaatbaar.

Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om in bijzondere gevallen aspirant studenten alsnog toe te laten op de opleiding, wanneer zij geschikt zijn geacht tijdens het toelatingsonderzoek (artikel 8.2.1 WEB). Het gaat hierbij om aspirant studenten die niet voldoen aan de vooropleidingseisen. De aspirant studenten kunnen een verzoek indienen voor een dergelijk onderzoek. Het toelatingsonderzoek moet betrouwbaar, deugdelijk en controleerbaar zijn en om die reden goed worden gedocumenteerd. Het bevoegd gezag Terra MBO heeft de uitvoering en de bijbehorende beslissing gedelegeerd aan de plaatsingscommissies van de afzonderlijke vestigingen. 

Verzoek voor een onderzoek: de toelatingsonderzoeksprocedure
Als je niet wettelijk toelaatbaar bent, kun je een verzoek voor een onderzoek indienen om toch toegelaten te worden. Dit moet je doen bij de plaatsingscommissie van de mbo-school waar je een opleiding wilt gaan doen. Hiervoor moet je een motivatiebrief naar de toelatingscommissie sturen. Hiermee start je de procedure voor een toelatingsonderzoek. 

Alle noordelijke mbo’s hebben dezelfde procedure
De noordelijke mbo’s (Friesland College, Nordwin College, Drenthe College, Alfa-college, ROC Menso Alting, Noorderpoort en Terra) hebben gezamenlijk een toelatingsprocedure ontwikkeld. Hiermee willen de mbo-scholen er voor zorgen dat iedereen die niet voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen, gelijk behandeld wordt door de noordelijke mbo’s. 

De uitslag van de ene mbo-school wordt dan ook overgenomen door de andere mbo-school als je je bij een ander mbo voor dezelfde opleiding aanmeldt als waar het onderzoek op gericht was. Je zorgt er dan zelf voor dat de nieuwe school de verklaring van de school waar het onderzoek is uitgevoerd ontvangt. 

BINDEND STUDIEADVIES
Vanaf cohort 2018-2019 krijgen alle studenten van alle opleidingen in het eerste jaar een bindend studieadvies. Voor éénjarige opleidingen moet dit advies tussen de 3e en 4e maand worden gegeven en voor de overige opleidingen na de 9e maand.

Klik hier voor de motivatiebrief (18+)

Klik hier voor de motivatiebrief (18-)

Aanmelden

Je weet welke mbo-opleiding je wilt gaan volgen bij Terra MBO. Je meldt je aan via deze site. Hieronder lees je wat er verder gebeurt.

Wil je je aanmelden voor een opleiding voor studiejaar 2022-2023? Doe dat dan voor 1 mei 2022. Alleen dan heb je recht op toelating voor de opleiding van je keuze. 

Bekijk het filmpje van het ministerie van onderwijs als je daar meer over wilt weten.

1. Ga naar het opleidingenoverzicht
Wil je een duidelijk overzicht van onze opleidingen? Bekijk dan hier alle opleidingen. In het overzicht kun je je opleiding vinden door te filteren op locatie en interesse.  

2. Bekijk of je aan de toelatingseisen zult voldoen
Voor de beroepsopleidingen van Terra MBO ben je toelaatbaar als je aan de wettelijke vooropleidingseisen voldoet. Bij elke opleiding staan de vooropleidingseisen beschreven. 

3. Aanmelden
Heb je de opleiding van je keuze gevonden? Heb je gecontroleerd of je aan de toelatingseisen voldoet? Zo ja, meld je dan aan! Je krijgt een ontvangstbevestiging wanneer wij jouw aanmelding hebben ontvangen. 

Digitaal aanmelden
Via deze link kan je je direct aanmelden
. Digitaal aanmelden werkt vrij eenvoudig, je kunt je zonder handleiding door het programma heen laten leiden. Jij hoeft alleen je persoonlijke gegevens in te vullen. Zorg er voor dat je je burgerservicenummer en je vooropleidingsgegevens bij de hand hebt. Doorloop het hele formulier, controleer het nog een keer en klik op verzenden. 

4. Opvragen van informatie
Samen met de ontvangstbevestiging ontvang je de vragenlijst ‘Informatie toeleverende school’. Deze vragenlijst laat je door de mentor of decaan van je huidige school invullen. Zodra het formulier is ingevuld, stuur je dit naar de desbetreffende vestiging van Terra MBO. 

5. Kennismaking
Zodra wij alle gegevens hebben ontvangen, krijg je een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Iedereen die zich aanmeldt, wordt hiervoor uitgenodigd. In dit gesprek kijken we samen met jou of de opleiding die je hebt gekozen ook écht bij jou past. In dit gesprek besteden we onder andere aandacht aan je persoonlijkheid en persoonlijke omstandigheden, je motivatie, je verwachtingen van de opleiding en het bijbehorende beroepsbeeld. Na afloop van het gesprek krijg je van de intaker een advies:

 • Positief advies: je bent voorlopig geplaatst. Er kan een tweede  gesprek volgen om je (extra) ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen en goed af te stemmen op de opleiding.
 • Twijfel: je wordt uitgenodigd voor een tweede gesprek (verlengde intake). Je ouders zijn welkom.
 • Negatief advies: wanneer tijdens het gesprek blijkt dat we jou niet de extra ondersteuning kunnen bieden die je nodig hebt, dan volgt een negatief advies.

Let op: het kennismakingsgesprek wordt alleen gevoerd wanneer we de ingevulde vragenlijst ‘Informatie toeleverende school’ hebben ontvangen. 

Verlengde intake (optioneel)
Bij twijfel word je uitgenodigd voor een verlengde intake. Ook voor het vaststellen van je extra ondersteuningsbehoefte kan het nodig zijn om een tweede gesprek te voeren. In sommige gevallen kan het voorkomen dat we je vragen om de capaciteitentest in te vullen. Aan het eind van het gesprek krijg je opnieuw een advies:

 • Bij een positief advies wordt je voorlopig geplaatst in de opleiding.

 • Bij twijfel word je voorgedragen aan de plaatsingscommissie: zij nemen een besluit of je wordt toegelaten of een advies krijgt om je in te schrijven voor een andere opleiding.

 • Negatief advies: de plaatsingscommissie kan het besluit nemen om je niet toe te laten.

 • Bij advies andere opleiding of niet plaatsing wordt dit altijd eerst mondeling aan je medegedeeld en daarna volgt een schriftelijke bevestiging van het besluit. Tegen dit besluit kun je binnen 5 werkdagen bezwaar maken bij de directeur van de school.

 6. Intakeactiviteiten
Bij Terra MBO hebben alle opleidingen intakeactiviteiten verplicht gesteld voor toelating: 

 • Aanwezigheid bij de kennismakingsgesprekken en de eventueel daaruit volgende adviesgesprekken.
 • Meelopen met de opleiding of het volgen van een voorstage om een beter beroepsbeeld te krijgen.
 • Het maken van een capaciteitentest. 

Terra MBO kent geen bijzondere toelatingsprocedures voor bepaalde opleidingen. Wel geldt voor de opleiding instructeur en opleider paardensport dat een eigen paard niet verplicht, maar wel zeer wenselijk is voor een goede voortgang van de studie.  

7. Definitieve plaatsing
Wanneer je helemaal voldoet aan de voorwaarden, word je definitief geplaatst tenzij je zakt voor je vooropleiding. Je krijgt bericht van de school over je definitieve plaatsing. 

Voldoende aanmeldingen
Voor alle opleidingen geldt dat de opleiding alleen aangeboden wordt bij voldoende aanmeldingen. 

8. Onderwijsovereenkomst
Als je geplaatst bent, ontvang je voor aanvang van je opleiding een onderwijsovereenkomst die je moet ondertekenen. Als je deze hebt ingeleverd, sta je ingeschreven bij ons en geven wij dit ook door aan DUO. Je hebt nu alles gedaan om aan de opleiding te beginnen. Bij de onderwijsovereenkomst horen Algemene Voorwaarden waarin de rechten en plichten van jou en van Terra beschreven staan.

Het Handboek intake 2023-2024 kun je hier vinden.

Studentenstatuut

Elke school is volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: Web) verplicht om een studentenstatuut te hebben. Deze regeling is het studentenstatuut zoals bedoeld in artikel 7.4.8. lid 4 van de Web. Het studentenstatuut beschrijft de rechten en plichten van studenten en de school. Denk hierbij aan de regels over verzuim, schorsing en verwijdering en de beschrijving van procedures voor de behandeling van klachten en geschillen. Het studentenstatuut geeft informatie over wat de student van de school mag verwachten en wat de school van de student mag verwachten. Het studentenstatuut benoemt verder de regelingen die gelden voor studenten. Het geeft daarnaast ook aan welke voorzieningen er zijn.

Download hier het volledige studentenstatuut van Terra MBO.

Klachten

Ben je niet tevreden over je lessen? Heb je een klacht over de examinering? Of voel jij je niet prettig of onveilig op school of op je werk? Dat is vervelend. Blijf er niet mee rondlopen, maar meld het ons! We zullen ons best doen om samen een oplossing te vinden.

Wat adviseren we?

Bespreek je klacht eerst met je docent, Leercoach of opleidingsdirecteur. Komen jullie er samen niet uit? Leg je klacht dan voor aan de regiodirecteur. Gebruik daarvoor onderstaand formulier. Maak duidelijk waar je ontevreden over bent en welke oplossing jij graag wilt.

Ga je liever in gesprek met een onafhankelijk persoon? Dan kun je een beroep doen op de ombudsman van Terra.

In alle gevallen wordt je klacht vertrouwelijk behandeld.

Meer informatie: algemene klachtenregeling Terra 

Klachtenformulier

Wil je je klacht voorleggen aan de regiodirecteur? Stuur dan een mail naar meldpunt@terra.nl.

Zet het volgende in de mail:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Op welk telefoonnummer kunnen we je bereiken?
 • Wat is jouw email adres?
 • Over welke locatie gaat je klacht?
 • Welke opleiding/ cursus volg je bij ons?
 • Omschrijf de klacht
 • Wat lijkt jou een goede oplossing?
 • Met welke medewerker van Terra heb je de klacht besproken?
 • Heb je de klacht voorgelegd aan de opleidingsdirecteur?

Oud Terra studenten

Ook na het behalen van je diploma bij Terra blijven wij graag met je in contact! Natuurlijk om te horen hoe het met je gaat, maar ook om te kijken waar je na je opleiding aan het werk bent gegaan of misschien welke vervolgstudie je hebt gekozen. Ook horen wij graag hoe je terugkijkt op je opleiding bij Terra, wat vond je interessant en waar heb je nog steeds wat aan in je huidige baan? Misschien merk je nu ook dat je dingen hebt gemist in je opleiding. Ook dat horen wij natuurlijk graag, zodat wij ons onderwijs kunnen blijven verbeteren.

Wat heeft het netwerk van oud-Terra studenten jou te bieden?

 • Contact met klasgenoten van toen
 • Contact met studenten van nu
 • Mogelijkheid tot netwerken
 • Uitnodigingen voor reünies en bijeenkomsten
 • Korting op opleidingen en trainingen.

Klik hier voor meer informatie en om je aan te  melden.

We ontmoeten je graag!