Ik ben
Geïnteresseerd in:
Wis filters

Kosten

Aan de mbo-opleidingen van Terra zijn kosten verbonden. Je moet rekening houden met kosten voor boeken, materialen, gereedschappen, door school georganiseerde excursies en overige schoolbenodigdheden.

Lesgeld
Studenten die per 1 augustus 18 jaar of ouder zijn en een beroepsopleidende leerweg (BOL) volgen, moeten lesgeld betalen. De hoogte van het lesgeld hangt af van de leeftijd van de deelnemer, het niveau van de opleiding en de opleidingsvariant.

Kosten voltijd MBO 2023-2024
Het lesgeld voor schooljaar 2023-2024 is vastgesteld op €1.357,-

Kosten deeltijd MBO 2023-2024
Ben je per 1 augustus 18 jaar of ouder en volg je een BBL- opleiding, dan moet je wettelijk verplicht cursusgeld betalen. Het cursusgeld voor een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) voor schooljaar 2023-2024 voor de assistent-, entree- en basisberoepsopleiding (niveau 1 of 2), is vastgesteld op € 270,-. Voor een vak- of middenkaderopleiding (niveau 3 of 4) is het vastgesteld op € 654,-.

Meer informatie
Meer informatie over de wettelijke vastgestelde hoogte van het lesgeld vind je bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO): www.duo.nl.

Aanvullende kosten
Per opleiding kunnen er aanvullende kosten zijn voor bijvoorbeeld werkkleding, materialen en excursies. Ook kan het volgen van bepaalde keuzedelen kosten met zich meebrengen. Informeer naar de aanvullende kosten bij de desbetreffende opleiding.

Mbo-studentenfonds
Als Terra willen we dat je de vrije keuze hebt om een mbo-opleiding te volgen en af te ronden. Jouw financiële situatie mag daarbij geen rol spelen. Als dat nodig is kun je een beroep doen op een financiële tegemoetkoming uit het mbo-studentenfonds. Je moet dan wel eerst kijken of dit fonds ook voor jouw situatie bedoeld is.

Lees hier meer over de voorwaarden en het aanvragen van het mbo-studentenfonds. 

Restitutie cursusgeld
In sommige gevallen kun je recht hebben op restitutie (geheel of gedeeltelijk)  van het wettelijk cursusgeld.

Enkel in onderstaande gevallen is dit van toepassing:

  • Je hebt je diploma behaald.
  • Je bent overgestapt naar een school waarvoor wettelijk lesgeld betaald moet worden.
  • Ernstige ziekte van een familielid in de eerste of tweede graad.
  • Overlijden van een familielid in de eerste of tweede graad.
  • Ernstige ziekte of overlijden van je partner.
  • Echtscheiding van je ouders.
  • Je bent zelf ernstig ziek.
  • De opleiding waarvoor je was ingeschreven is beëindigd.
  • Je bent zwanger

Als één van deze redenen van toepassing is, kun je het formulier verzoek terugbetaling cursusgeld downloaden. Dit formulier kun je, ingevuld en ondertekend, inleveren bij de administratie van jouw school.

De hoogte van het terug te ontvangen bedrag is afhankelijk van de datum waarop je uitgeschreven bent, zoals aangegeven in het document Terra uitstroom 2023-2024.

Ook als je later instroomt krijg je een verlaagde nota, zoals aangegeven in het document Terra instroom 2023-2024.

Meer informatie over de wettelijke hoogte van het lesgeld en cursusgeld in het mbo vindt je op de website van de Rijksoverheid.