Ik ben
Geïnteresseerd in:
Wis filters

Kosten

Aan de mbo-opleidingen van Terra zijn kosten verbonden. Je moet rekening houden met kosten voor boeken, materialen, gereedschappen, door school georganiseerde excursies en overige schoolbenodigdheden.

Lesgeld
Studenten die per 1 augustus 18 jaar of ouder zijn en een beroepsopleidende leerweg (BOL) volgen, moeten lesgeld betalen. De hoogte van het lesgeld hangt af van de leeftijd van de deelnemer, het niveau van de opleiding en de opleidingsvariant.

Kosten voltijd MBO 2021-2022
Het lesgeld voor schooljaar 2021-2022 is vastgesteld op € 608,-.

Kosten deeltijd MBO 2021-2022
Ben je per 1 augustus 18 jaar of ouder en volg je een BBL- opleiding, dan moet je wettelijk verplicht cursusgeld betalen. Het cursusgeld voor een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) voor schooljaar 2021-2022 voor de assistent-, entree- en basisberoepsopleiding (niveau 1 of 2), is vastgesteld op € 253,-. Voor een vak- of middenkaderopleiding (niveau 3 of 4) is het vastgesteld op € 612,-.

Meer informatie
Meer informatie over de wettelijke vastgestelde hoogte van het lesgeld vind je bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO): www.duo.nl.

Aanvullende kosten
Per opleiding kunnen er aanvullende kosten zijn voor bijvoorbeeld werkkleding, materialen en excursies. Informeer naar de aanvullende kosten bij de desbetreffende opleiding.

Mbo-studentenfonds
Als Terra willen we dat je de vrije keuze hebt om een mbo-opleiding te volgen en af te ronden. Jouw financiële situatie mag daarbij geen rol spelen. Vanaf 1 augustus 2021 kun je als dat nodig is een beroep doen op een financiële tegemoetkoming uit het mbo-studentenfonds. Je moet dan wel eerst kijken of dit fonds ook voor jouw situatie bedoeld is.


Lees hier meer over de voorwaarden en het aanvragen van het mbo-studentenfonds.