Beoordeling

Dit hoofdstuk gaat over de (eind)beoordeling van jouw beroepspraktijkvorming.

Taken van de school bij de beoordeling

  • Zorgt voor een objectieve beoordeling van jouw handelen in de bpv.
  • Neem thet oordeel van het bpv-bedrijf over jouw bpv mee als onderdeel van de beoordeling.
  • Koppelt de beoordeling aan het bpv-bedrijf terug.

Beoordeling / Eindbeoordeling

  • Een ‘Beoordelingsformulier per bpv-periode’ is in ontwikkeling.
  • De bpv-begeleider vult op school het formulier ‘Eindbeoordeling van de bpv’ in ná het eindgesprek.

Je bpv-begeleider beoordeelt de eindbeoordeling van jouw bpv met een ‘Voldaan’ of ‘Niet voldaan’ op:

  • Je totaal aantal bpv-uren vergeleken met de wettelijke urennorm.
  • Of je de werkprocessen op niveau beginnend beroepsbeoefenaar uitoefent.

Het oordeel ‘Voldaan’ is een diploma-eis. Bij een eindbeoordeling ‘Niet voldaan’ dien je  een verlengde stage te volgen.

Twee aparte beoordelingen

Belangrijk om te weten is dat er twee aparte beoordelingen zijn:

  1. De eindbeoordeling van de bpv met het formulier ‘Eindbeoordeling van de bpv’.
  2. De beoordeling in de bpv met de proeve van bekwaamheid.

De eindbeoordeling van de bpv staat dus los van de beoordeling van de proeve van bekwaamheid, maar ze moeten wel beide voldaan/voldoende zijn, dat is een diploma-eis.

Download dit hoofdstuk als PDF