Algemene voorwaarden winactie laptop opleiding Food, Life & Innovation 2019

Algemene voorwaarden winactie laptop opleiding Food, Life & Innovation 2019

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de winactie van een laptop t.w.v. €700,- bij aanmelding bij de opleiding Food, Life & Innovation van Terra mbo voor 1 april 2019. Door deelname aan de betreffende winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden winactie.

- Deelname aan de winactie kan tot 1 april 2019.

- Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de winactie.

- De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij aanmelding. Terra kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.

- De winnaar kan persoonlijk of per e-mail bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres.

- Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

- Deelname aan de winactie is kosteloos.

- Deelname vindt plaats wanneer je je aanmeldt voor de opleiding Food, Life & Innovation van Terra mbo voor 1 april 2019. Bij annulering voor 1 oktober 2019 of uitschrijving voor 1 november 2019 is de prijs niet geldig, en heeft Terra het recht de laptop terug te vragen.

- De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Terra gerechtigd een andere winnaar te trekken.

- De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt.

- Voor de start van schooljaar 2019/2020 zal de gewonnen prijs aan de winnaar worden overhandigd.

- Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar.

- Terra kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.

- Terra is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag, de prijs of de aanwijzing van de winnaar.

- Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.

- Terra is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten. - Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/winactie kunt u gebruik maken van het contactformulier.