Aanmelden Opleiding Paraveterinair

LET OP: JE MELDT JE OP DIT MOMENT AAN VOOR HET SCHOOLJAAR 2021-2022

Aanmelden

DIERENARTSASSISTENT PARAVETERINAIR

Emmen
Niveau 4:
Dierenartsassistent paraveterinair

Groningen
Niveau 4:
Dierenartsassistent paraveterinair BOL

Voor de opleiding paraveterinair van onze MBO vestiging in Groningen geldt een maximum aantal studenten. Dit heeft te maken met het feit dat het aantal kwalitatief goede stage plaatsen beperkt is. Het aantal beschikbare plaatsen wordt ieder schooljaar opnieuw vastgesteld.

Meppel 
Niveau 4:
Dierenartsassistent paraveterinair BOL

Opleidingen worden alleen bij voldoende aanmeldingen aangeboden.