Ik ben
Geïnteresseerd in:
Wis filters
Geplaatst | 11 januari 2019

Renske Weitkamp

Afbeelding (boven)

Wat deed je met precisielandbouw?

“We onderzochten precisiebemesting in een project. Daar moet nog meer kennis over komen. De eerste metingen met grashoogtemeters leken wat tegen te vallen, maar nu alle cijfers er zijn, heeft het wel wat opgeleverd. Er zijn ook metingen gedaan met sensoren op quads en voorop de maaier. Dat laatste beviel het beste. Je kunt kleine verschillen zien per baan. De banen waren verschillend bemest.”

Is precisielandbouw geschikt voor de biologische veehouders?

“Het lijkt mij nog iets te vroeg voor deze techniek in de praktijk, maar ik verwacht zeker dat er over vijf of tien jaar veel meer mee gewerkt gaat worden. In de biologische landbouw kan je niet gericht met stikstofkunstmest bijmesten. Ik denk dat de techniek met meetapparatuur op de mesttank bij kan dragen aan het preciezer verdelen van de mest. In de biologische landbouw mogen we dezelfde hoeveelheid mest op het land brengen als de gangbare ondernemers zonder derogatie, maar niet met kunstmest. Het is dus belangrijk de mest zo goed mogelijk te verdelen of bijvoorbeeld wat meer mest te geven op de betere grond, zodat je daar het maximale af kunt halen.”

Deel dit op