Ik ben
Geïnteresseerd in:
Wis filters

Mbo-studentenfonds

Als Terra willen we dat je de vrije keuze hebt om een mbo-opleiding te volgen en af te ronden. Jouw financiële situatie mag daarbij geen rol spelen. Vanaf 1 augustus 2021 kun je als dat nodig is een beroep doen op een financiële tegemoetkoming uit het mbo-studentenfonds. Je moet dan wel eerst kijken of dit fonds ook voor jouw situatie bedoeld is.

Het mbo-studentenfonds is ontwikkeld om te voorkomen dat studenten, vanwege financiële redenen, niet de opleiding kunnen volgen die ze willen of niet kunnen deelnemen aan een studentenraad of studentenorganisatie.

Denk je dat jij recht hebt op een tegemoetkoming uit het mbo-studentenfonds omdat je bij één van de doelgroepen hoort, dien dan een aanvraag in voor financiële tegemoetkoming uit het fonds.

Je moet als student ingeschreven staan en een studentnummer hebben om de vergoeding aan te kunnen vragen. Vergoeding vanuit het mbo-studentenfonds wordt voor één schooljaar uitgegeven en moet, indien van toepassing, jaarlijks worden aangevraagd. De studentenraad heeft ingestemd met het beleid en de uitvoering van het mbo-studentenfonds.

Wie hebben recht op het mbo-studentenfonds?
Er zijn vier doelgroepen die ondersteuning kunnen ontvangen via het mbo-studentenfonds.
Lees hieronder een toelichting op de vier verschillende doelgroepen.

Doelgroep 1. Studentenraadsleden

Onze studentenraad mag meedenken en beslissen in de belangen van de studenten binnen Terra. De studentenraad wordt gevormd door studenten uit alle opleidingen en vestigingen van Terra mbo. Iedereen die als student staat ingeschreven bij Terra (met uitzondering van examenstudenten), kan zich kandidaat stellen via de verkiezingen. Alle studenten worden geïnformeerd over de verkiezingen en deelname aan het einde van het jaar. Alle actieve leden van de studentenraad hebben recht op vergoeding vanuit het mbo-studentenfonds. Wij zorgen er als Terra voor dat alle studenten die in de studentenraad zitten automatisch deze vergoeding ontvangen.

Doelgroep 2. Bestuurlijke of maatschappelijke activiteiten

Studenten die zich maatschappelijk of bestuurlijk inzetten voor Terra of voor de opleiding die zij volgen, hebben recht op een vergoeding vanuit het mbo-studentenfonds. Ook studenten die bestuurlijk actief zijn binnen een politieke jongerenorganisatie kunnen onder deze doelgroep vallen. Deze bestuurlijke of maatschappelijke activiteiten vinden plaats buiten de reguliere activiteiten/werkzaamheden/taken van de opleiding.

- Doelgroep 2 is ongeacht leeftijd
- Doelgroep 2 is ongeacht BOL/BBL (geen derde leerweg of VAVO)
- Het gaat om activiteiten die buiten de reguliere onderwijsactiviteiten vallen 

Doelgroep 3. Tegemoetkoming financiële situatie

Als Terra willen we dat jongeren de vrije keuze hebben welke mbo-opleiding zij willen doen. De financiële situatie van de ouder(s)/verzorger(s) mag daarbij geen belemmering zijn. Gezinnen met een ontoereikend inkomen kunnen daarom een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen.

- Doelgroep 3 is voor studenten jonger dan 18 jaar
- Doelgroep 3 is voor studenten die een BOL-opleiding doen
- Er zijn (aangetoond) onvoldoende middelen voor de aanschaf van onderwijsbenodigdheden

Doelgroep 4. Studievertraging vanwege bijzondere omstandigheden

Studenten die, vanwege een bijzondere omstandigheid, studievertraging hebben opgelopen kunnen ook gebruik maken van het mbo-studentenfonds. Bijzondere omstandigheden zijn:

a. ziekte;
b. zwangerschap en bevalling;
c. een handicap of chronische ziekte;
d. bijzondere familieomstandigheden;
e. een onvoldoende studeerbare opleiding;
f. overige door de instelling vastgestelde bijzondere omstandigheden.

Studenten die studievertraging hebben opgelopen, vanwege ten minste één van bovenstaande omstandigheden, kunnen een aanvraag indienen voor financiële tegemoetkoming uit het mbo-studentenfonds. Voordat er aanspraak gemaakt kan worden op vergoeding vanuit het mbo-studentenfonds, moet eerst de financiële tegemoetkoming vanuit overheid -en particuliere instanties (zoals DUO) benut worden. De toetsingscommissie van de vestiging kan je helpen met het onderzoeken van de mogelijkheden.

- Doelgroep 4 is ongeacht leeftijd
- Doelgroep 4 is voor studenten die een BOL-opleiding doen
- De student heeft geen recht (meer) op de prestatiebeurs

Hoe kan ik een aanvraag indienen bij het mbo-studentenfonds?

Val je onder doelgroep 2, 3 of 4 doe dan een aanvraag middels het aanvraagformulier. Dit kan vanaf 1 augustus 2021. Vanaf dan worden de aanvragen in behandeling genomen. Na het versturen van de aanvraag, ontvang je een bericht over het verdere proces en eventuele vervolgstappen, afhankelijk van de doelgroep waar je onder valt. 

Aanvraagformulieren mbo-studentenfonds

-        Ik doe vrijwilligerswerk voor een bestuurlijke of maatschappelijke organisatie. 

-        Financiën zijn ontoereikend.

-        Er is sprake van een bijzondere omstandigheid, zoals ziekte. 

Toetsingscommissie
Terra heeft een centrale toetsingscommissie voor het mbo-studentenfonds. Dit doet het Studenten Begeleidingscentrum (SBC). Zij nemen een besluit over jouw aanvraag.

Mocht je bezwaar hebben tegen het besluit van de toetsingscommissie, maak dan gebruik van de bezwaar/klachtencommissie van Terra. De contactgegevens hiervan vind je op de portal.

Indien blijkt dat de student onjuiste gegevens heeft verstrekt, vervalt de financiële ondersteuning en wordt de financiële vergoeding teruggevraagd.