Ik ben
Geïnteresseerd in:
Wis filters

Verzekeringen

In dit hoofdstuk staan de regelingen die gelden voor BPV in Nederland.
De regelingen voor BPV in het buitenland staan onder tabblad ‘IBPV’ in de internationale bpv-gids (IBPV).

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB)
In artikel 9 van de 'Algemene Voorwaarden praktijkovereenkomst 2021-2022’ (versie BOL en versie BBL) staan de afspraken over verzekering en aansprakelijkheid.

Onderstaande tekst geldt alleen voor situaties binnen de beroepspraktijkvorming (bpv).
De bedrijfseigenaar is de primaire verzekeraar en heeft de aansprakelijkheid afdoende verzekerd waaronder ook een student valt tijdens de bpv.

De eigenaar van een tractor is verplicht om een verzekering af te sluiten bij gebruik op de openbare weg en voor schades toegebracht aan derden. Schade of letselschade veroorzaakt met de tractor moet via de verzekering van het bpv-bedrijf (de stagebieder) worden geclaimd.

BBL
Als je de BBL-leerweg volgt, ben je werknemer en heb je naast de POK een arbeidsovereenkomst. Je bent in dienst van het bpv-bedrijf en je valt, net als iedere werknemer, onder de aansprakelijkheidsverzekering (AVB) van jouw werkgever. Schades worden dus via deze aansprakelijkheidsverzekering afgewikkeld.

BOL
Als je de BOL-leerweg volgt, word je tijdens de bpv op het bpv-bedrijf volgens de wet gezien als ondergeschikte van het bedrijf en in die hoedanigheid ben je meeverzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering(en) van het bedrijf.

Wanneer er tijdens de bpv door jou schade aan de eigendommen van jouw bpv-bedrijf of aan derden wordt veroorzaakt, dan dient de bedrijfseigenaar de schade in op z’n eigen verzekering (primaire dekking). Indien de verzekering van het bpv-bedrijf de schade niet dekt, dan is er een secundaire (aanvullende) dekking afgesloten via de school. Voor BOL studenten heeft  Terra mbo de verzekeringen afgesloten bij AON: www.onderwijsverzekeringen.nl. De bpv-coördinator dient de schade dan in bij AON en het bpv-bedrijf vult het formulier in.

Deze verzekeringen zijn voor jouw leerbedrijf premievrij. Wel is er bij deze verzekeringen voor het bpv-bedrijf sprake van een eigen risico (onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen). Het eigen risico is € 2.500,-, waarvan de school maximaal € 600,- kan vergoeden bij verwijtbare schade door de student. Bovendien dekken de verzekeringen niet alles. Zo is het volgende onder meer niet verzekerd:

  • het besturen van een motorvoertuig zonder geldig rijbewijs: Per 1 juli 2015 mag je als bestuurder van een tractor  alleen nog op de openbare weg rijden indien je in bezit bent van een T-rijbewijs of geldig rijbewijs. Wij adviseren het bpv-bedrijf om na te gaan of het is toegestaan door de tractorverzekeraar of de student de tractor bestuurt tijdens de bpv.
  • ‘joyriding’ claims zullen altijd voor rekening komen van jezelf, of bij minderjarigheid voor rekening van je ouder(s), verzorger of jouw bpv-bedrijf.
  • diefstal, verduistering, verlies en/of beschadiging van jouw eigendommen of bezittingen op de plaats waar de bpv wordt verricht.

Bij het rijden op het eigen terrein van het bpv-bedrijf bij bpv-werkzaamheden is geen T-rijbewijs noodzakelijk volgens de wet en volgens de verzekering.

Download dit hoofdstuk als PDF.

Bekijk hier de folder over BPV en verzekeringen.