Ik ben
Geïnteresseerd in:
Wis filters

Beoordeling

Dit hoofdstuk gaat over de beoordeling van de beroepspraktijkvorming.

Taken van de school bij de beoordeling

 • Zorgt voor een objectieve beoordeling van jouw handelen in de bpv
 • Neemt het oordeel van het bpv-bedrijf over jouw bpv mee als onderdeel van de beoordeling
 • Koppelt de beoordeling aan het bpv-bedrijf terug.

Twee aparte beoordelingen
Belangrijk om te weten is dat er twee gescheiden beoordelingen zijn:

 1. De eindbeoordeling van jouw bpv.
  Je bpv-begeleider vult op basis van je beoordeling (ontwikkeling en uren) het formulier 'Eindbeoordeling van de BPV' in.
 2. De beoordeling van beroepsexamens in een bpv-bedrijf.
  Dit gebeurt met een beroepsproeve aan het einde van je opleiding door een onafhankelijke examinator/assessor en soms in een ander bedrijf dan ‘jouw’ bpv-bedrijf.

De eindbeoordeling van de bpv staat dus los van de beoordeling van de beroepsproeve, maar ze moeten wel beide voldaan/voldoende zijn, dat is een diploma-eis. Dit hoofdstuk gaat over de beoordeling van de bpv.

Beoordeling per schooljaar door bpv-bedrijf
Na elke bpv-periode/elk schooljaar word je beoordeeld met het formulier ‘Beoordeling per schooljaar door bpv-bedrijf’. Je praktijkopleider kijkt hoe je je in de bpv hebt ontwikkeld in je persoonlijke leerproces en in de voortgang in het werken aan de werkprocessen. Je krijgt een Goed, een Voldoende of een Onvoldoende. Je praktijkopleider schrijft op waarom hij dit oordeel geeft, zodat je daarvan kunt leren in de volgende bpv-periode.

Criterium ‘ Voldoende’ volgens de praktijkopleider
“De student heeft zich voldoende ontwikkeld in zijn persoonlijke leerproces en er is ook voldoende voortgang te zien in het werken aan de werkprocessen”.

Het laatste bpv-bezoek in je opleiding
Het laatste bezoek van je allerlaatste bpv-periode is een eindgesprek met je praktijkopleider en met je bpv-begeleider. Let op: dit is géén eindbeoordelingsgesprek. Jullie bespreken het formulier ‘Beoordeling per schooljaar door bpv-bedrijf’.

 • Je bpv-begeleider bewaart je laatste ‘Beoordeling per schooljaar door bpv-bedrijf’ in je studentendossier.

Onderwijs- en examenregeling (OER)
In de OER staat dat de beroepspraktijkvorming (bpv) een diploma-eis is en daarmee onderdeel van de slaag-/zakregeling. Bpv is een officieel examenonderdeel voor alle opleidingen. In het examenplan staat: de kandidaat heeft voldaan/niet voldaan aan de bpv-eisen. Het oordeel: ‘bpv voldaan’ is een diploma-eis. 


EINDBEOORDELING
BPV VOLDAAN?
Je bpv-begeleider beoordeelt ná het laatste bezoek jouw totale beroepspraktijkvorming aan het eind van je opleiding. Bij de eindbeoordeling ‘Voldaan’ voldoe je aan de opleidingseisen voor bpv. Bij een beoordeling ‘Niet voldaan’ komt er een vervolggesprek met je bpv-begeleider (over bijvoorbeeld een verlengde stage).

Wanneer is je BPV 'Voldaan'? Je hebt voldaan aan de diploma-eis voor bpv als:

 • De beoordeling van je laatste bpv-periode voldoende of goed is
 • Jouw totaal aantal uren in de bpv voldoet aan de wettelijke norm.