Ik ben
Geïnteresseerd in:
Wis filters

Terra in de regio

Terra staat in verbinding met de regio. Wij willen van onze partners leren en ook onze kennis delen. Op deze manier kunnen we de regio versterken. De verbinding tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven zorgt ervoor dat opleiden en innoveren goed samen gaan. Groene kennis en kunde zijn essentieel voor een gezonde economie. Huidige ontwikkelingen (klimaat/gezonde voeding/etc.) maken het noodzakeijk dat Terra studenten mee denken om te komen tot een betere en duurzamere leefomgeving.  Daarom maakt Terra onderdeel uit van verschillende samenwerkingsverbanden:

Kenniswerkplaats Veenkoloniën
De Kenniswerkplaats Veenkoloniën is een samenwerking tussen kennisinstellingen Terra, van Hall Larenstein en Wageningen University gericht op het stimuleren van innovaties in de Veenkoloniën. Studenten, docenten en onderzoekers van de groene onderwijs- en onderzoeksinstellingen werken samen met gebiedspartners, zoals ondernemers en overheden voor het zoeken van innovatieve oplossingen voor regionale vraagstukken. In de Veenkoloniën is al meerdere jaren een samenwerking tussen de Agenda voor de Veenkoloniën en de kennisinstellingen. De kenniswerkplaats is een onderdeel van Innovatie Veenkoloniën.

Meer informatie: www.innovatieveenkolonien.nl
Contactpersoon binnen Terra: Ine Sturkenboom, i.sturkenboom@terra.nl / 06-30 12 23 79.

Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe
De gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe verbindt onderwijs, overheid en ondernemerschap in de regio. Het doel: Innovaties tot stand brengen, de economie stimuleren, onze dorpen en buurten leefbaar houden en ons gebied aantrekkelijk maken om te wonen, werken en ondernemen.

Meer informatie: https://gc-zuidwestdrenthe.nl
Contactpersoon binnen Terra: Rosalie Rooze, r.rooze@terra.nl/ 06-30 12 23 79.