Ik ben
Geïnteresseerd in:
Wis filters

Opleiding Het Groene Lyceum

Het Groene Lyceum

Het Groene Lyceum is een leerroute waarin je aan het einde je vmbo- een mbo-diploma niveau 4 hebt (Manager Retail, crebonummer 25502). Daarmee heb je een startbewijs voor het hbo.


hGL op mbo

Je volgt de eerste vier jaren op de VO vestiging bij jou in de buurt. In leerjaar vijf en zes volg je lessen op een mbo-vestiging van Terra:

 • Terra Groningen
 • Terra  MBO Emmen
 • Terra MBO Meppel

Op het mbo volg je algemene vakken, keuzevakken, keuzedelen en een beroepsgericht deel. Nederlands, Engels en rekenen zijn verplicht. Je volgt de vakken binnen het profiel dat je aan het einde van het vierde leerjaar gekozen hebt. Je kunt kiezen uit de volgende profielen:

 • Natuur & Techniek
 • Natuur & Gezondheid
 • Economie
 • Voorbereiding PABO

Beroepsgericht bevat binnen alle profielen de volgende onderdelen:

 • Beroepsgericht (o.a. verkopen, bedrijfseconomie, management)
 • Beroepspraktijkvorming (BPV) 1 dag per week
 • Burgerschap

Keuzedelen Natuur & Techniek

 • Oriëntatie op ondernemerschap (Student company)
 • Voorbereiding hbo
 • Voorbereiding hbo wiskunde

Keuzedelen Natuur & Gezondheid

 • Oriëntatie op ondernemerschap (Student company)
 • Voorbereiding hbo
 • Voorbereiding havo Wiskunde A

Keuzedelen Economie

 • Oriëntatie op ondernemerschap (Student company)
 • Voorbereiding hbo
 • Voorbereiding havo Wiskunde A

Keuzedelen Voorbereiding PABO (bij dit profiel volgt de student geen keuzevakken)

 • Oriëntatie op ondernemerschap (Student company)
 • Voorbereiding PABO (leerjaar 5) 1 dag per week Alfa College Groningen
 • Voorbereiding havo Wiskunde A

Keuzevakken Natuur&Techniek/Natuur & Gezondheid: natuurkunde, scheikunde, biologie (2 van de 3)

Keuzevakken Economie: economie, Duits

Op het mbo werk je veel met leerpleinleren. Tijdens ingeroosterde tijd werk je zelfstandig en in wisselende samenstelling met medestudenten aan opdrachten. Er zijn docenten die je hierbij coachen. Ook geven docenten extra uitleg of instructie aan studenten voor een specifieke opdracht als daar behoefte aan is.

Versnelde route vijf jaar

Het Groene Lyceum duurt zes jaar. Er is een mogelijkheid om versnellen en de leerroute in vijf jaar af te ronden. Dit vraagt van jou dat je hard en zelfstandig kunt werken (met behulp van studiewijzers), je goede studievaardigheden hebt en gemotiveerd bent. Je Studieloopbaanbegeleider zal jou coachen in dit traject.

Daarnaast biedt het Groene Lyceum in het zesde leerjaar een aantal extra mogelijkheden: verdieping in de keuzevakken, het volgen van een extra / ander Terra mbo keuzedeel, een stage in een sector aansluitend op jouw vervolgopleiding op het hbo of een internationale stage.

Stage

In het vijfde en zesde leerjaar heb je ook stageperiodes. Daarin heb je verschillende mogelijkheden; je kunt bijvoorbeeld stage lopen in de sector aansluitend op jouw hbo keuze. Je kunt ook kiezen voor een internationale stage. Als je kiest voor het profiel voorbereiding PABO, heb je meer stagetijd in het laatste leerjaar. 

Kosten

Aan de mbo-opleidingen van Terra zijn kosten verbonden. Je moet rekening houden met kosten voor boeken, materialen, gereedschappen, door school georganiseerde excursies en overige schoolbenodigdheden.  

Lesgeld

Studenten die per 1 augustus 18 jaar of ouder zijn en een beroepsopleidende leerweg (BOL) volgen, moeten lesgeld betalen.

Kosten voltijd MBO 2020-2021
Het lesgeld voor schooljaar 2020-2021 is vastgesteld op € 1.202.

Meer informatie over de wettelijk vastgestelde hoogte van het lesgeld vind je bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO): www.duo.nl

OV kaart
Als je naar het mbo gaat, kun je vrij reizen met het ov. Ook als je nog geen 18 jaar bent! Meer informatie hierover lees je op https://duo.nl/particulier/ov-en-reizen/

Laptop/boeken
Je werkt op het Groene Lyceum met jouw eigen laptop en met boeken. De laptop gebruik je al sinds het eerste jaar op het Groene Lyceum. Deze neem je dus ook mee naar het mbo. De kosten voor de boeken in het schooljaar 2018-2019 ligt tussen €540,- en €620,- (afhankelijk van het gekozen profiel en de keuzevakken binnen het profiel).

Aanvullende kosten
Per opleiding kunnen er aanvullende kosten zijn voor bijvoorbeeld materialen, excursies, enz

Na het Groene Lyceum

Veel leerlingen van het Groene Lyceum stromen door naar het hbo. hGL leerlingen van Terra stromen door naar de volgende hogescholen: Hanzehogeschool (Groningen), Stenden Hogeschool (Emmen, Leeuwarden), Windesheim (Zwolle), NHL (Leeuwarden), CAH Vilentum (Dronten), van Hall Larenstein (Leeuwarden), Saxion (Enschede) en Suyd Hogeschool (Maastricht).

Wat betreft de specifieke toelatingseisen is belangrijk om te weten:

 • specifieke toelatingseisen voor de doorstroom van Manager Retail naar opleidingen in de economische sector hbo Noord Nederland (Hanzehogeschool, NHL) zijn geschrapt
 • specifieke toelatingseisen voor de voor de doorstroom van Manager Retail naar opleidingen in de economische sector van andere hbo’s kunnen nog wel gelden. Check hiervoor de website van deze scholen
 • er zijn geen specifieke toelatingseisen voor doorstroom naar technische hbo-opleidingen maar: uitzonderingen hierop zijn mogelijk! Check daarom altijd de website van deze scholen

Voor meer informatie over toelatingstoetsen kun je terecht op www.toelatingstoetsen.nl

De oud-leerlingen volgen onder meer de volgende studies: Facility management, Bio informatica, Communicatie, Financieel Economisch Management, ICT, Elektrotechniek, Integrale veiligheid, Veehouderij, Accountancy, Bedrijfskunde MER, Informatica, Technische bedrijfskunde, Bedrijfskunde en Agribusiness, Tuin- en akkerbouw, Life Science, PABO, SPH, Journalistiek, HBO V.