Ik ben
Geïnteresseerd in:
Wis filters
Geplaatst | 22 april 2020

UPDATE 22-4: Ontwikkelingen coronavirus voor Terra MBO

Afbeelding (boven)

Update 22-04-2020 (15:00u)​

Gezamenlijk bericht noordelijke MBO's

Verder op ingeslagen weg van online onderwijs 

Het kabinet maakte dinsdagavond tijdens een persconferentie de nieuwe maatregelen bekend rondom het coronavirus. Voor de MBO-sector blijven de geldende maatregelen in ieder geval tot 20 mei van kracht. Dat is ook de conclusie van de MBO Raad na het gesprek met het Ministerie van OCW. 

Dat betekent dat Noorderpoort, Alfa-college, Drenthe College, Landstede Groep, Terra en ROC Menso Alting door blijven gaan op de ingeslagen weg: online onderwijs bieden aan studenten. In uitzonderlijke gevallen kan examinering op kleine schaal plaatsvinden in het schoolgebouw of bij het stagebedrijf met in achtneming van de RIVM-maatregelen. Deze examineringen vinden alleen plaats als het echt niet anders kan en zonder dat we de student daartoe verplichten. De aandacht gaat daarbij specifiek uit naar de studenten die dit jaar hun diploma kunnen halen. In alles wat we doen geldt: de gezondheid van onze studenten en onze collega's staat voorop. Dat is het allerbelangrijkste.

Mogelijk kunnen er in de toekomst ook uitzonderingen worden gemaakt voor vormen van praktijkonderwijs. Het kabinet geeft aan dat het daarvoor nu nog te vroeg is. Eerst wil men meer inzicht om hoeveel studenten dit zou gaan en van belang is natuurlijk ook hoe het virus zich ontwikkelt de komende periode. Besluitvorming over de periode vanaf 20 mei wordt op 13 mei verwacht. 

Studievertraging en kwetsbare studenten

We zetten ons maximaal in om eventuele studievertraging te voorkomen en hebben daarbij – samen met de betrokken organisaties – ook nadrukkelijk oog voor onze kwetsbare studenten. Hen 'erbij houden' is een gedeelde zorg. Naast regelmatig contact zijn er diverse initiatieven ondernomen om deze groep studenten extra te ondersteunen. Bijvoorbeeld door het bieden van een studieplek in het schoolgebouw en het beschikbaar stellen van een telefonische hulplijn voor problemen of vragen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update 21-4-2020 (16.25u)

Vanavond maakt het kabinet bekend hoe de coronamaatregelen er de komende periode gaan uitzien. Dan zal ook duidelijk worden of de scholen na de meivakantie (deels) open gaan of langer gesloten blijven.

In lijn met de MBO- en VO-Raad heeft de regiodirectie van Terra besloten niet vooruit te lopen op wat komen gaat. We gaan eerst horen wat het kabinet communiceert, daarna gaan we bepalen wat dit voor onze leerlingen en studenten betekent en gaan we vervolgstappen afspreken. Hierin zullen we de adviezen van de MBO- en VO-raad volgen.

Leerlingen en studenten zullen in de loop van deze week via hun eigen vestiging horen welke vervolgstappen gezet gaan worden en wat dit voor hen zal gaan betekenen.

Regiodirectie Terra 


Update 1-4-2020 (18:15u)

Online onderwijs aan studenten gaat door
Noorderpoort, Alfa-college, Drenthe College, Landstede Groep, Terra en ROC Menso Alting gaan in ieder geval tot 6 mei door op de ingeslagen weg: online onderwijs bieden aan studenten. In uitzonderlijke gevallen – dus als het echt niet anders kan en zonder dat we de student daartoe verplichten – kan examinering op kleine schaal plaatsvinden in het schoolgebouw. Of bij stagebedrijven uiteraard.

Gisteren besloot het kabinet om de maatregelen – ook voor het onderwijs – te verlengen tot en met 28 april. Met de meivakantie erbij betekent dit dat onze gebouwen op zijn vroegst weer open zijn op 6 mei voor onderwijsactiviteiten, afhankelijk van besluitvorming van het kabinet op 21 april.

Vandaag sprak de MBO Raad met het ministerie van OCW over de gevolgen van het kabinetsbesluit voor het MBO-onderwijs. Belangrijk onderwerp daarbij was hoe gaan we om met examens.

Examens zoveel mogelijk online, gezondheid boven alles
De hoofdlijn voor Noorderpoort, Alfa-college, Drenthe College, Landstede Groep, Terra en ROC Menso Alting blijft dat examens zoveel mogelijk online – of op een andere wijze op afstand – worden afgenomen.

In uitzonderlijke gevallen – dus als het echt niet anders kan en zonder dat we de student daartoe verplichten – kan examinering op kleine schaal plaatsvinden in het schoolgebouw. Of bij stagebedrijven uiteraard. Dat heeft de MBO Raad na het gesprek met het ministerie ons vandaag laten weten. Dit alles met strikte inachtneming van de RIVM-richtlijnen. De aandacht gaat daarbij specifiek uit naar de studenten die dit jaar hun diploma kunnen halen.

In alles wat we doen geldt: de gezondheid van onze studenten en onze collega's – en daarmee ook hun omgeving –  staat voorop. Dat is het allerbelangrijkste.

Inzet om studievertraging te voorkomen
We zetten ons natuurlijk maximaal in om eventuele studievertraging te voorkomen en hebben daarbij – samen met de betrokken organisaties – ook nadrukkelijk oog voor onze kwetsbare studenten.

Deze situatie vraagt veelal om maatwerk, creativiteit en doorzettingsvermogen. Van zowel docent als student. En ook hier bundelen we als MBO-instellingen krachten en expertise.​

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Update 31-3-2020 (18:00 uur)

Vanavond geeft het Kabinet duidelijkheid over het vervolg op de maatregelen die tot 6 april gelden. Dan zal ook duidelijk worden of de scholen langer gesloten blijven.

In lijn met de MBO- en VO-Raad heeft de Regiodirectie van Terra besloten niet vooruit te lopen op wat komen gaat. We gaan eerst horen wat het Kabinet communiceert, daarna gaan we bepalen wat dit voor onze leerlingen en studenten betekent en gaan we vervolgstappen afspreken. Hierin zullen we de adviezen van de MBO- en VO-raad volgen.

Leerlingen en studenten zullen in de loop van deze week via hun eigen vestiging horen welke vervolgstappen gezet gaan worden en wat dit voor hen zal gaan betekenen.

Regiodirectie Terra 

 

Update 24-3-2020 (17: 00 uur)

Vanmorgen heeft het kabinet besloten dat de centrale examens in het vo dit schooljaar niet plaatsvinden. Dit besluit volgt op nadere gedragsregels die gister door het kabinet tijdens de persconferentie zijn afgekondigd. Daarnaast heeft de MBO Raad vandaag ook een gewijzigd standpunt ingenomen ten aanzien van examinering.

Daarom heeft Terra het volgende besloten:

 • Alle vestigingen maken gebruik van de time-out van de examens tot 6 april a.s.
 • De time-out geldt voor alle examens, zowel op locatie als digitaal als ook in de beroepspraktijk. 

Meer informatie krijg je via je eigen vestiging.

Regiodirectie Terra

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Update corona 20-3-2020 (14.00 uur)

Zoals inmiddels bekend hebben wij in navolging van de overheid besloten het onderwijs tot een minimum te beperken, omdat wij ons zorgen maken over de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers. Vandaar dat we een aantal maatregelen hebben genomen:

 1. Er vinden van maandag 16 maart tot 6 april 2020 geen reguliere onderwijsactiviteiten plaats in de schoolgebouwen van Terra.
 2. Op dinsdag 17 maart is door minister Slob aangegeven dat de schoolexamens in principe doorgaan. Mits de leerling geen gezondheidsklachten heeft zoals aangegeven door het RIVM. Mocht je ziek zijn dan gelden de gewone regels en heb je recht op inhalen. De vestigingen geven aan op welke wijze de examens door kunnen gaan en hoe de direct daarvoor noodzakelijke voorbereidende lessen worden georganiseerd.
 3. Onze gebouwen blijven eerst open, ondanks dat er nauwelijks onderwijsactiviteiten plaatsvinden.
 4. De studenten worden door hun docent geïnformeerd over de wijze waarop het onderwijs op afstand vorm krijgt.
 5. Onze medewerkers werken in overleg met hun direct leidinggevende vanaf maandag 16 maart zoveel mogelijk thuis om aangepaste lesprogramma’s te maken, zodat we het onderwijs de komende tijd zoveel mogelijk kunnen continueren. Het gaat daarbij om maximaal gebruik van online mogelijkheden.

Belangrijk voor nieuwe studenten:
De jaarlijkse aanmelding voor een mbo-opleiding wordt met een maand uitgesteld (normaal moet dit voor 1 april). Je moet je nu voor 1 mei 2020 hebben aangemeld voor je opleiding zodat je recht hebt om toegelaten te worden tot een opleiding.

We blijven de kabinetsmaatregelingen volgen en zullen indien nodig hierop anticiperen. De gezondheid van iedereen staat uiteraard voorop en we blijven de aanwijzingen van het RIVM volgen!

Laten we er met elkaar in deze onzekere periode samen het beste van maken.

Regiodirectie Terra

Update corona  15-3-2020 (19.00 uur)

De aanvullende maatregelen die het kabinet vandaag  heeft genomen in de aanpak van het coronavirus betekenen voor Terra het volgende:

 • van maandag 16 maart tot maandag 6 april worden op onze vestigingen geen reguliere onderwijsactiviteiten gegeven;
 • voor elke vestiging onderzoeken we hoe het onderwijs op afstand zo goed mogelijk vorm kan krijgen waarbij de prioriteit ligt bij examenkandidaten;
 • stages en BPV gaan morgen niet door, nadere berichtgeving hierover volgt morgen;
 • voor het mbo geldt dat er morgen geen examinering plaatsvindt. Hoe hier verder mee omgegaan wordt, volgt morgen in nadere berichtgeving.

Nadere informatie hierover voor studenten, leerlingen en ouders/verzorgers wordt via de verschillende vestigingen verspreid. Neem bij vragen contact op met de school of met de studieloopbaanbegeleider.

Voor specifieke vragen over de ontwikkelingen van het coronavirus kijk op www.rivm.nl.

Gezondheid staat natuurlijk voorop. Blijf daarom alert op de eigen gezondheid en probeer mogelijke verspreiding van corona te voorkomen.

Update Corona nieuws  15 maart 2020 (15.15 uur)

Vandaag heeft Terra het volgende besloten:

 1. Van maandag 16 maart tot en met vrijdag 20 maart a.s. vinden er geen lessen meer plaats op de vestigingen van Terra.
 2. Wel gaan op de vestigingen alle examens en de direct daarvoor noodzakelijke voorbereidende lessen door.
 3. Daarnaast proberen we het onderwijs daar waar mogelijk online of in een andere vorm aan jou aan te bieden. Julllie docenten informeren je komende week wat dat voor jou betekent.  
 4. De gebouwen blijven open, faciliteiten en dienstverlening blijven beschikbaar. Als het nodig is, kun je bijvoorbeeld materialen ophalen of een afspraak maken met je studieloopbaanbegeleider (SLB’er). 
 5. Bpv gaat gewoon door. Volg jij bpv of vervul je een leerwerkplek en mag je je stage niet voortzetten vanuit je stage-organisatie? Meld dit dan bij je bpv-begeleider op school. We kijken of we je in dat geval een alternatieve plek kunnen bieden. Mocht dat niet lukken dan kijken we naar een alternatief bpv-programma. 

Kijk op de portal voor gedetailleerde informatie.

Heb je specifieke vragen over de ontwikkelingen van het coronavirus? Kijk dan op de portal of www.rivm.nl. Bij ziekte geldt de reguliere ziekmeldingsprocedure.

Mochten de richtlijnen van het RIVM en/of de Rijksoverheid dit weekend nog veranderen, dan is het mogelijk dat we ons besluit bijstellen. We informeren je hier dan zo snel mogelijk over. 

Jouw gezondheid staat natuurlijk voorop. Blijf daarom alert op je eigen gezondheid en probeer mogelijke verspreiding van corona te voorkomen.

Regiodirectie Terra

 

Laatste update 2: 12 maart 2020

We hebben zojuist de maatregelen van de overheid gehoord die gelden t/m 31 maart. U zult begrijpen dat we deze maatregelen volgen.

Dat betekent voor ons:

 • De scholen blijven open. Het RIVM geeft als reden dat de risico's beperkt zijn: jonge doelgroep die weinig risico loopt en kleine setting in klassen. Sluiting van scholen draagt niet bij aan de bestrijding van het virus. Daarnaast heeft sluiting van scholen een grote impact op de inzet van ouders.
   
 • Activiteiten met meer dan 100 personen worden afgelast. 
   
 • Kwetsbare personen en personen met een verminderde weerstand moeten gezelschappen mijden en niet met het openbaar vervoer gaan. In deze categorie kunnen ook onze leerlingen en collega's vallen. We kijken nog hoe we hier in de praktijk mee om kunnen gaan.

Daarnaast hebben we besloten om alle schoolreizen, excursies en kleinschalige activiteiten voorlopig af te gelasten. Reden daarvoor is de groeiende ongerustheid en onzekerheid onder ouders, leerlingen en medewerkers over (de verspreiding van) het corona-virus. We vinden het jammer dat we dit besluit moeten nemen, maar het belang van de gezondheid van onze leerlingen en docenten staat voorop. De reguliere lessen gaan uiteraard door.

Ook vragen we onze medewerkers om niet naar grote landelijke vergaderingen en (scholings)bijeenkomsten te gaan.

Voor alle duidelijkheid: er zijn op dit moment geen leerlingen, studenten of medewerkers van de school besmet.

We gaan kijken of we excursies en activiteiten kunnen verplaatsen naar een ander moment. Over de mogelijke gevolgen hiervan zullen we u op een later tijdstip informeren.

Zodra er andere ontwikkelingen zijn, zullen we u dat uiteraard zo spoedig mogelijk laten weten.

Regiodirectie Terra

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update 1: 10 maart 2020

Via de portal informeren we jou over de laatste stand van zaken m.b.t. het coronavirus voor zover het onze scholen en de OD raakt. Je krijgt regelmatig een update. We plaatsen de berichten in de rechterkolom onder 'uitgelicht'. 

Heb je vragen?
Je kunt je vragen over het coronavirus stellen aan de preventiemedewerker van je vestiging. Kan hij/zij je vraag niet beantwoorden, dan kun je die stellen via het e-mailadres: corona@onderwijsgroepnoord.nl  je krijgt dan zo snel mogelijk antwoord. Voor sommige vragen zullen we contact moeten zoeken met deskundigen, waardoor het antwoord iets langer op zich laat wachten. 

Schudden wij elkaar nog de hand?
Voorlopig niet. Het kabinet adviseert om geen handen meer te schudden om verspreiding van het virus te voorkomen.  Wij sluiten ons hier natuurlijk bij aan.

Hygiëneprotocol_2020.pdf

Q&A Ministerie van OCW
De situatie rond het coronavirus heeft invloed op de dagelijkse onderwijspraktijk. Onzekerheid over bijvoorbeeld stages, onderwijstijd, examens leiden tot heel logische en brandende vragen. Het ministerie van OCW werkt op dit moment aan Q&A's over dit type vraagstukken. Zodra we die binnen hebben, delen we dit uiteraard met jullie.

Regiodirectie Terra

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​

Informatie 3 maart 2020

Het Coronavirus heeft ook Nederland bereikt. Op dit moment is er geen reden tot zorg op de vestigingen van het Dollard College, rsg de Borgen, Terra en de Ondersteunende Diensten. Wij houden de ontwikkelingen goed in de gaten en hebben hierover direct contact met de nodige instanties. We zetten antwoorden op de meest gestelde vragen en een aantal tips en links op een rijtje.

Zijn de vestigingen gewoon open?
Ja, de scholen en de  Ondersteunende Diensten zijn gewoon open. We volgen de richtlijnen van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het RIVM. Loop je stage in Nederland? Ook dat gaat gewoon door. Houd je wel aan de voorzorgsmaatregelen van je leerbedrijf.

Wat als de situatie verandert?
We informeren onze leerlingen, studenten en medewerkers zodra er belangrijke informatie of nieuws over het virus te melden is. Dat doen we via de portal. We geven aan of we extra maatregelen gaan nemen. De preventiemedewerkers van de school hebben regelmatig contact met de GGD voor advies en actuele informatie.

Gaan de reizen naar het buitenland door?
De situatie van bestemmingen waar het coronavirus opduikt, verandert met de dag. Stages en excursies naar gebieden met een negatief reisadvies gaan uiteraard niet door. Dat geldt ook voor risicogebieden. We ondernemen geen schoolreizen naar de landen waar een wijde verspreiding van het virus geldt. Op de plekken in Nederland waar corona is vastgesteld zijn we terughoudend met excursies. Wij houden de reisadviezen vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken goed in de gaten. Communicatie hierover gebeurt vanuit de schoolleiding.

Belangrijkste informatiebronnen: RIVM en ministerie van Buitenlandse Zaken

Wij volgen de aanpak van het RIVM en laten ons indien nodig adviseren door de deskundigen op dit gebied. De meest actuele en landelijke beschikbare informatie over het coronavirus is te vinden op de website van het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het RIVM geeft algemene informatie en Q&A's op de volgende pagina's:

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt relevante informatie voor studenten die voor stage in het buitenland verblijven, dan wel op het punt staan naar het buitenland te vertrekken: https://www.nederlandwereldwijd.nl

De NOS wordt als publieke omroep ingezet door de overheid om de samenleving te informeren over onder meer dreigingen als dit virus. De NOS is daarom een betrouwbare informatiebron. Op NOS.nl is via een liveblog het laatste nieuws te volgen.​

Welke voorzorgsmaatregelen kun je zelf nemen?
- Was regelmatig je handen: https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen
- Niezen en/of hoesten doe je in de binnenkant van je elleboog.
- Maak bij verkoudheid gebruik van papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg.
Houd je ook op stage aan deze voorzorgsmaatregelen.

Wat als je verkouden of grieperig bent?
Dan kun je gewoon naar kantoor of een vestiging. Heb jij of iemand in jouw thuissituatie luchtwegklachten (hoesten, kortademigheid) in combinatie met koorts? Dan kun je niet naar kantoor of een vestiging. Neem zo snel mogelijk contact op met je huisarts. In overleg met de huisarts of GGD wordt bepaald of jij naar kantoor kunt komen.

Je bent in een besmet gebied geweest of met een besmet persoon in aanraking gekomen?
Je bent dan verplicht om advies in te winnen bij de GGD of je huisarts. Ook meld je dat bij je leidinggevende. Waarschijnlijk is er geen reden om thuis te blijven als je geen luchtwegklachten hebt in combinatie met koorts en als dat ook binnen je thuissituatie niet aan de orde is. Het advies van de GGD of huisarts is leidend. Via nederlandwereldwijd.nl of lcr.nl/nieuws kun je checken of je in een risicogebied bent geweest.

Deel dit op