Ik ben
Geïnteresseerd in:
Wis filters
Geplaatst | 14 november 2019

Uniek evenement ‘From Farm to Table’

Afbeelding (boven)

Terra, Noorderpoort, het Alfa-college en ROC Menso Alting gaan gezamenlijk aan de slag. Vier verschillende opleidingen vertegenwoordigen elk een schakel in de keten rondom brood.
’s Ochtends vertellen de studenten elkaar over hun eigen vakgebied en bakken ze brood in een zelfgebouwde houtgestookte oven (Rocket Stove). Gastspreker Mathijs Niehaus gaat nader in op het thema ‘From Farm to Table’. Om 13.00 uur wordt het evenement afgesloten met een broodmaaltijd met initiator en kunstenaar Claudy Jongstra. Aan deze maaltijd nemen ook docenten en bestuurders van de vier opleidingen deel.

‘’Met Waste-NO Waste Factory richten wij ons niet alleen op de kringloop van materialen, wij vinden het ook belangrijk om trots te zijn op kennis en talent: waste no talent’’, verklaart Amelie Schlemmer van de organisatie. ‘’Juist het mbo speelt daarin een waardevolle rol.’’

Waste-NO Waste Factory
Waste-No Waste Factory is een project van kunstenaar Claudy Jongstra rond de thema’s circulaire economie, natuurinclusieve kringlooplandbouw en kunst. Het vindt plaats in en rond de voormalige suikerfabriek De Suiker in de stad Groningen, als onderdeel van het programma Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018.
Naast lezingen over de thema’s en de tentoonstelling van Jongstra’s kunstwerk Woven Skin worden er nog tot eind deze maand educatieve programma’s voor verschillende doelgroepen georganiseerd. Dat gebeurt in De Pionier, het nieuwe pand van Terra op het Suikerterrein.

Trinity Garden
Samen met studenten van Terra legt Waste-NO Waste Factory hier ook Trinity Garden aan, een tuin waarin bijzondere verfgewassen die in het werk van Claudy Jongstra terugkomen een plek krijgen. Als symbool voor de samenwerking zullen de bestuurders van de vier mbo-instellingen om 13.30 uur op het terrein van Terra vier wilgenbomen planten.

Rondetafel Bijeenkomst
In een Rondetafel Bijeenkomst op dinsdag 26 juni van 14.00 tot 17.00 uur worden de resultaten van Waste-NO Waste Factory alsmede de mogelijke vervolgstappen geïnventariseerd.

Bekijk hier de uitnodiging

Deel dit op