Ik ben
Geïnteresseerd in:
Wis filters
Geplaatst | 14 november 2019

Terra ploegt tijdens Nationale Ploegkampioenschappen

Afbeelding (boven)

“Ploegen is de basis voor een goede oogst”. In de agrarische wereld is dit een bekend gezegde. Om de kwaliteit van het ploegwerk onder agrarische jongeren te verbeteren worden er ploegwedstrijden georganiseerd. Regionale, provinciale en vanaf 1953 ook nationale ploegwedstrijden. De beste deelnemers van de nationale wedstrijden worden afgevaardigd naar de Europese- en wereldkampioenschappen.

Soorten ploegen
Bij de wedstrijden zijn aparte categorieën voor rondgaande en heen-en-weer-gaande (wentel-)ploegen. Naast moderne ploegen zien we de laatste jaren een sterke toename in de categorie oldtimerploegen; wedstrijden met (originele) trekkers en ploegen die gebouwd zijn voor 1960. Over het algemeen wordt met twee-en drieschaar ploegen aan de wedstrijden deelgenomen.

Categorie speciaal voor leerlingen
Om de belangstelling van jongere agrariërs te wekken voor het wedstrijdploegen zijn de leraren loonwerk van de diverse AOC’s destijds benaderd met de vraag of zij het wedstrijdploegen onder de aandacht van hun leerlingen willen brengen. Zij leiden immers leerlingen op die zullen gaan werken op loonbedrijven en die dus met verschillende machines, waaronder ploegen, zullen moeten leren werken. Op de Nationale Ploegkampioenschappen zou dan een speciale categorie voor deze leerlingen worden gestart. In deze categorie ploegen dus deelnemers die leerling zijn op een AOC. En die dus weinig (wedstrijd-)ploegervaring hebben. In 2018 wordt deze wedstrijd voor AOC leerlingen voor de achtste keer gehouden. De Nationale ploegkampioenschappen worden jaarlijks op een andere plek in Nederland georganiseerd, dit jaar in Hoofdplaat (Zeeuws-Vlaanderen).

Waar let de jury op?
De deelnemers aan een ploegwedstrijd moeten een veldje van ongeveer 20 meter breed en 100 meter lang ploegen. Het ploegwerk wordt beoordeeld door een deskundige jury (volgens regelementen van de Ploegvereniging Nederland). De juryleden letten onder andere op de rechtheid van de voren, het goed onderwerken van groen en gewasresten, de ligging en de uniformiteit van de voren, de uitvoering van de begin- en eindvoor of de geer die bij de wentelploegen moet worden geploegd. Het komt dus aan op netploegwerk en een juiste afstelling van de ploeg.

Afname van het aantal deelnemers
Doordat de agrarische bedrijven de laatste jaren sterk zijn gegroeid en er minder personeel op de bedrijven werkt, hebben de meeste boeren minder tijd om aan ploegwedstrijden deel te nemen. Bovendien zijn de ploegen waarmee op de bedrijven wordt geploegd vandaag de dag dusdanig groot (vaak wordt er geploegd met vier- of vijfschaar wentelploegen) dat deelname ermee aan een ploegwedstrijd niet handig is. Dit alles heeft ertoe geleid dat het aantal deelnemers aan ploegwedstrijden met modern materiaal gestaag afneemt. Voor wedstrijden met oldtimer trekkers en ploegen neemt de belangstelling echter nog steeds toe. De groep deelnemers aan ploegwedstrijden dreigt zo te vergrijzen.  

Team Terra
Dit jaar doen er 3 leerlingen van Terra MBO Groningen mee, te weten Rob Oosterhof en Gerben Begeman uit de eerste klas akkerbouw en Gert-Jan Hartenhof uit klas 1 loonwerk. Gerben en Gert-Jan ploegen met een rondgaande ploeg, Rob met een tweeschaar wentelploeg. De jongens hebben al flink geoefend, en hebben zelfs al aan enkele regionale ploegwedstrijden deelgenomen.

Planning
OP woensdag 10 oktober zullen de (eigen) trekkers en ploegen door een transportbedrijf op een vrachtwagen naar Zeeland worden getransporteerd. In de vroege ochtend van 11 oktober zullen de ploegers met hun coach Cor Fockens naar Zeeland afreizen. Na aankomst zal het materiaal klaargemaakt worden, zodat er ’s middags kan worden geoefend. Na het diner en het doornemen van de laatste technische en tactische tips zal er zal worden overnacht in een hotel, tezamen de deelnemers van de andere AOC’s. Nadat het kampioenschap op vrijdag 12 oktober officieel is geopend en de velden zijn uitgezet zal de wedstrijd om 11.45 uur beginnen. Na de beoordeling van de openingsvoor kan iedere deelnemer zijn veldje zo netjes mogelijk afploegen. Hiervoor hebben de deelnemers tot 15.30 uur de tijd. Na afloop van de wedstrijd zullen de trekkers met de ploegen weer op de vrachtauto worden geladen. Voor de deelnemers wacht dan nog de uitslag en de prijsuitreiking in de tent op het wedstrijdveld. Nadat (hopelijk) de overwinning is gevierd rijdt “ploegteam TERRA” weer terug naar Groningen.

Meer info is te vinden op de site van de Ploegvereniging Nederland www.ploughing.nl

Cor Fockens, Docent Loonwerk Terra Groningen

Deel dit op