Ik ben
Geïnteresseerd in:
Wis filters
Geplaatst | 29 april 2021

Terra krijgt erkenning voor goed internationaliseringsbeleid.

Als onderdeel van de 2020 Erasmus Accreditatie ontvangen organisaties, die voorheen beschikten over de VET Mobility Charter en hun Erasmus+ mobiliteitsprojecten met de hoogst mogelijke kwaliteit uitvoerden, een Label of Excellence. Terra is er trots op dat zij samen met haar consortiumpartners, Nordwin College en Zone College, dit label toegekend heeft gekregen. Het Label of Excellence is geldig voor de duur van 3 jaar.

Evelien Kist is al jaren Coördinator Internationale Projecten bij Terra. Zij is erg blij met dit Label of Excellence. “Het geeft erkenning dat je je beleid en je processen goed ingericht hebt. En dat Terra er alles aan doet om haar studenten op een vertrouwde, veilige en leerzame plek in het buitenland kennis en ervaring laat opdoen”, aldus Evelien. Onlangs heeft Terra ook de zogenaamde Erasmus accreditatie ontvangen.  Deze accreditatie toont aan dat een organisatie beschikt over de kennis en kunde om hoogwaardige leermobiliteitsactiviteiten uit te voeren zoals gepland en deze te gebruiken ten behoeve van de deelnemers. Een voordeel is dat het aanvragen van een nieuw mobiliteitsproject een stuk eenvoudiger is. In de aanvraag van de accreditatie is onder andere de meerjarenstrategie beschreven.

De Europese Unie ondersteunt met Erasmus+ de educatieve, professionele en persoonlijke ontwikkeling van deelnemers in de sectoren onderwijs, training, jeugd en sport, in Europa. Het programma biedt mensen van alle leeftijden de mogelijkheid om kennis en ervaring op te doen in binnen- en buitenland.  

Door met Erasmus+ in het buitenland te studeren of te werken of door deel te nemen aan (internationale) projecten van Erasmus+, verbeteren professionals, studenten, jongeren en jongerenwerkers hun communicatieve en interculturele vaardigheden. Zij doen onmisbare soft skills en talenkennis op. Het programma helpt daarnaast de kwaliteit van onderwijs en training te verbeteren, door middel van internationale samenwerkingsprojecten. Erasmus+ levert zo een bijdrage aan economische groei, werkgelegenheid, gelijke kansen en inclusie in Europa.

“Terra werkt al jaren in een consortium samen met Zone College en Nordwin College. Gezamenlijk schrijven we de mobiliteitsaanvragen en de rapportages waarbij Terra penvoerder is. Naast de mobiliteitsprojecten werken we ook veel samen in internationale strategische partnerschapsprojecten. Deze samenwerking tussen de groene scholen is in Nederland echt geweldig. We helpen elkaar waar en wanneer nodig”. Terra is, net als vrijwel elk AOC in Nederland, lid van EUROPEA. Dat is een internationaal netwerk van groen onderwijs in Europa. Het gaat om 25 landen, goed voor ruim 1000 scholen.  “Het zijn betrouwbare partners met wie we graag samenwerken, bijvoorbeeld wanneer het gaat om het vinden van passende IBPV-plekken voor onze studenten”.

Deel dit op