Ik ben
Geïnteresseerd in:
Wis filters
Geplaatst | 20 december 2021

Terra en Sunrise Stables verlengen hun samenwerking

Afbeelding (boven)

Op maandag 20 december 2021 hebben Terra en hippisch centrum Sunrise Stables in Assen de overeenkomst verlengd met als doel de samenwerking voort te zetten. Terra heeft als ambitie om hét hippisch kenniscentrum in het Noorden te worden op het gebied van onderwijs en samenwerking met bedrijfsleven. Deze ambitie kan alleen worden gerealiseerd in samenwerking met partners uit de regio. De samenwerking met Sunrise Stables helpt dan ook om deze ambitie waar te maken. 

Al sinds 2014 werken de hippische opleidingen van Terra en Sunrise Stables in Assen samen. Afhankelijk van de gekozen opleiding volgen de hippische studenten van Terra een gedeelte, of zelfs de gehele opleiding, bij dit hippisch centrum. Bijzonder is ook dat de studenten die van ver komen, een kamer kunnen huren van het hippisch centrum en dat hun eigen paarden, samen met de schoolpaarden, in de stallen van Sunrise Stables staan. 

 Met de ondertekening van het contract is dan ook sprake van een voortzetting van de huidige samenwerking. De opleidingsdirecteur Paardensport en Paardenhouderij van Terra, Brenda Bogaards en de directeur van hippisch centrum Sunrise Stables Engelina van der Veen zijn dus geen onbekenden van elkaar. “De ondertekening van het contract is voor ons een vorm van waardering dat Terra blij is met onze accommodatie en de mogelijkheden die wij als Sunrise Stables bieden”, aldus Engelina. 

Terra wil samen met Sunrise Stables en andere partners in de regio, de komende jaren nog meer inzetten op goed groen arbeidsmarktrelevant onderwijs voor hippische studenten. Daarnaast wil Terra bijdragen aan het ‘Leven Lang Ontwikkelen’ door het verzorgen van hippisch onderwijs aan volwassenen, oud studenten en het hippische bedrijfsleven. “Ook in de hippische wereld gaan de ontwikkelingen door en is het van belang dat iedereen in de sector zich hierin blijft professionaliseren” geeft de opleidingsdirecteur aan. “Als Terra willen wij hier graag samen met het bedrijfsleven een rol in spelen door kennis en ervaring te verzamelen en te delen met jong én oud in de hippische sector in onze regio.” Terra werkt daarom o.a. aan een cursus ‘Ruiterfit’ en een cursus ‘Keuringsklaar maken en exterieur beoordelen’. Daarnaast wordt onderzocht hoe dit aanbod uitgebreid kan worden. 

Nu al worden er gastlessen aan de Terra studenten gegeven door vakexperts zoals een dierenarts, een graslandspecialist, een topgroom, etc. Daarnaast volgen studenten onderwijs bij bedrijven en komen bedrijven op school voor praktijklessen en keuzedelen. Terra heeft als doel studenten goed voor te bereiden op arbeidsmarkt en doet dit door het onderwijs in een ‘levensechte’ setting aan te bieden. “Het is fantastisch om te zien dat zo veel bedrijven hier aan mee willen werken. Dit willen we nog verder ontwikkelen de komende jaren, zodat we onze ambitie waar kunnen maken. Sunrise Stables is met al haar faciliteiten, ruimte en mogelijkheden een prachtige locatie voor ons onderwijs en we zijn dan ook erg blij met de voortzetting van de samenwerking.”, aldus Bogaards. 

Deel dit op