Ik ben
Geïnteresseerd in:
Wis filters
Geplaatst | 10 december 2019

Studenten Terra MBO Meppel dragen bij aan innovatieve peilgestuurde drainage voor graslanden

Afbeelding (boven)

In de droge zomer van 2019 hebben studenten van Terra MBO Meppel metingen gedaan aan de grasgroei op het demonstratie bedrijf “Boeren met bodem en water” van mts Neppelenbroek bij Zuidwolde. Op het bedrijf zijn een aantal innovatieve maatregelen uitgevoerd, zoals peilgestuurde drainage. Met dit systeem is het bedrijf in staat om de grondwaterstanden, zoals blijkt uit metingen, sterk te verhogen met circa 50 tot 75 cm.

Nico Neppelenbroek ervaarde op zijn percelen in het verleden vaak een water tekort, waardoor de grasgroei op zijn percelen achterbleef. Hij bedacht in samenspraak met Everhard van Essen van Aequator Groen & Ruimte een innovatief systeem, peilgestuurde drainage. Er werden drainage buizen aangelegd in de grond, welke aangesloten werden op verschillende putten. In de putten kan het waterpeil door de boer zelf verhoogd of verlaagd worden. Daarmee wordt water actief geïnfiltreerd in de grond. Nu na 2 groeiseizoen meten blijkt dat het grondwater hierdoor sterk verhoogd kan worden in droge perioden (50-75 cm).

De studenten van de opleiding Veehouderij en Loonwerk, Mirthe Meuleman, Sabine Zantinge en Ilonka van der Kamp van Terra MBO Meppel, hebben het afgelopen groeiseizoen elke 2 weken de grashoogte gemeten. Uit deze metingen valt af te leiden dat de grasproductie het gehele seizoen circa 20% hoger heeft gelegen. “Naast de hogere productie, kan mij dit veel kosten besparen”, zegt Nico Neppelenbroek. “Ik hoef de percelen niet opnieuw in te zaaien en ik hoef ze ook niet meer te beregenen”.

Het demonstratie bedrijf Neppelenbroek “Boeren met Bodem en Water” in Zuidwolde is een initiatief van LTO onder het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer (DAW) en wordt gefinancierd door waterschap en provincie. Het DAW is in 2013 gestart en streeft naar een hogere landbouwproductie en een verbeterde waterkwaliteit en -kwantiteit. Op het demonstratie bedrijf zijn bodem en water gerelateerde maatregelen uitgevoerd.  Andere maatregelen die gedemonstreerd worden zijn het bolleggen van percelen, ondiepe nauwe drainage, opheffen van storende lagen, verhogen van organische stof gehalten, telen van droogtebestendige grassen, erfafspoeling en een rietfilter. Het project wordt begeleid door Aequator Groen & Ruimte.

Regioleren
De studenten van Terra MBO Meppel hebben dit project uitgevoerd in het kader van regioleren. Bij regioleren werken studenten aan een opdracht van een externe opdrachtgever in de regio. Dit doen de studenten vanuit een studentenstichting. Ze kunnen zelf kiezen met welke opdracht ze aan de gang gaan. Gecoacht door docenten werken de studenten aan acquisitie, planning, calculatie, management en uitvoering van authentieke opdrachten uit de regio.

Wat is het?
De studenten werken aan realistische vraagstukken van opdrachtgevers. Deze vraagstukken komen van belanghebbenden uit de directe omgeving van de school. Vanuit het bedrijfsleven, maar ook vanuit de overheid. Er zijn regionale kenniswerkplaatsen in het leven geroepen om de samenwerking tussen onderwijs en ondernemers in de regio te versterken. Wij werken samen met Veenkoloniën, Westerkwartier en Zuidwest Drenthe. Zij spelen in op vragen uit de regio. Hier wordt Terra bij betrokken, eventueel samen met andere onderwijsinstellingen (HBO). 

Doel
Terra wil met regioleren de samenwerking met de regio versterken. Hierbij krijgen de studenten de kans om praktijkervaring op te doen én kunnen ze intensief kennismaken met de regio. Maar ook opdrachtgevers doen er hun voordeel mee. Samen met de studenten werken ze aan een betere toekomst voor het eigen bedrijf en voor de regio. Bovendien kan de ondernemer zijn/haar toekomstige werknemers leren kennen.

Deel dit op