Ik ben
Geïnteresseerd in:
Wis filters
Geplaatst | 23 maart 2021

Studenten Terra MBO Groningen helpen loonwerker in de communicatie over NIR-sensor

Afbeelding (boven)

NIR staat voor Nabij-infrarood en wordt gebruikt in de precisielandbouw. De NIR-sensor wordt door Wieringa zowel gebruikt op de sleepslangbemester als op de veldhakselaar.Het voordeel van het gebruik van de NIR-sensor is dat sensor de hoeveelheid elementen als stikstof, fosfor, kalium of ammonium bepaalt. Ook meet de sensor heel nauwkeurig de hoeveelheid drijfmest wat bemest wordt op grasland of bouwland. Dit voorkomt verspilling van meststoffen op akkerbouwgronden en grasland. Daardoor is gebruik van de sensor uiteindelijk kostenbesparend voor de boer en draagt het ook bij aan duurzamere landbouw. Op de hakselaar meet de sensor (aan de hand van ijklijnen) de opbrengst van het land.  Dit kan van het grasland dan wel het maisland zijn. Dit geeft de boer meer inzicht in opbrengst van verschillende percelen.

Loon en Grondverzetbedrijf Wieringa wil de extra service die deze innovatie biedt, graag aanbieden aan zijn klanten. “Ik merk dat veel van onze klanten nog niet precies weten wat de meerwaarde van de NIR-sensor is. Ook onze eigen medewerkers vinden het verhaal en de meerwaarde soms lastig te vertalen richting de boeren. Goede en begrijpelijke communicatie richting de boer is daarin erg belangrijk.” Daarom heeft het loonbedrijf de hulp van Terra MBO studenten van de opleiding veehouderij en akkerbouw ingeschakeld.

De studenten, Jorrit van der Giezen, Samuel Vrijmoed, Raoul Snijder en Hein Laan, kregen binnen opleidingsonderdeel Regioleren, de opdracht van Wieringa om te onderzoeken hoe de NIR-sensor bij de klanten van Wieringa kon worden ingezet. De studenten kwamen vervolgens met het idee om een praatplaat te ontwikkelen waarmee de mogelijkheden van de NIR-sensor en de voordelen van het gebruik ervan in één oogopslag zichtbaar wordt. Op 19 maart presenteerden de studenten de oplossing aan Peter Wieringa. “We hebben een praatplaat gemaakt, die in de kantine opgehangen kan worden”, vertellen de studenten van de regioleergroep.  “De plaat moet bijdragen om het gesprek op gang te helpen tussen de medewerkers van Wieringa onderling. Samen kunnen ze dan in hun eigen woorden het verhaal van de NIR-sensor eigen maken, om het vervolgens al dan niet met behulp van de praatplaat (in kleinere vorm) over te brengen aan hun klanten”, aldus de studenten.

Peter Wieringa is erg blij met het opgeleverde resultaat van de studenten: “Het is een mooi vormgeven communicatiemiddel geworden en ik vind het knap hoe goed de technologie eenvoudig en beeldend is uitgelegd.” Wieringa: “Ik denk echt dat we hiermee het verhaal beter kunnen vertellen richting onze klanten en dat we door het gebruik van deze technologie niet alleen onderscheidend zijn, maar ook meerwaarde hebben voor onze klanten”.

De studenten geven aan dat ze veel geleerd hebben van deze opdracht. “Het lijkt misschien best simpel, maar we moesten onderzoek naar de NIR-technologie, hoe het goed toegepast kan worden en wat de voordelen zijn voor de boer en voor het milieu. Daarna moesten we goed nadenken over hoe dit gemakkelijk verteld kan worden en dit dan ook nog toetsen bij de boeren.” De studenten vonden het een mooie en leerzame opdracht, met een resultaat waar de opdrachtgever verder mee kan. “Een win-win situatie” geven zowel de studenten als Peter Wieringa aan.

Deel dit op