Ik ben
Geïnteresseerd in:
Wis filters
Geplaatst | 14 november 2019

Studenten Terra in onderwijsspecial Precisielandbouw

Afbeelding (boven)

Informatie over mest snel beschikbaar

Nicolien Spinhoven (19) Terra Emmen, Veehouderij, niveau 4

“Ik kom van een melkveebedrijf uit Odoornerveen. Ik zit nu nog op het Terra in Emmen en wil na deze opleiding het hbo gaan doen, omdat ik later thuis het bedrijf wil overnemen.’’

Hoe kwam jij in aanraking met precisielandbouw?
“Vanuit de school werkten we mee aan een project over grasgroei. Daarvoor gingen we metingen doen op het land. Met grashoogtemeters bepaalden we hoeveel gras er gegroeid was. De metingen deden we op een perceel waar per baan anders was bemest. De opdrachtgevers willen weten of er verschil in groei was per baan. Meerdere keren hadden we een vergadering met alle deelnemers aan dit project. Daar konden we de behaalde resultaten zien.”

Zie je toepassingen voor melkveebedrijven met deze technieken?
“Ik denk dat als alles helemaal goed ontwikkeld is, dat het zeker in de toekomst wordt gebruikt. Zo kunnen we onze mest beter benutten en hebben we veel meer en snellere informatie over onze mest. Ook scheelt het een extra handeling als we minder kunstmest hoeven te strooien. Dus het is zeker een goede ontwikkeling die precisielandbouw. Je kunt tijdens je stage verder gaan in precisielandbouw of samen met andere boeren in studiegroepen of cursussen er meer van leren.”

 

Ook voor biologische landbouw bruikbaar

Renske Weitkamp (18) Terra Emmen, Veehouderij, niveau 4

“Ik zit in het laatste jaar van de veehouderijopleiding in Emmen. Thuis hebben we een biologisch melkveebedrijf. Dat wil ik later voortzetten. Tijdens een project op school onderzochten de precisiebemesting.”

Wat deed je met precisielandbouw?
“We onderzochten precisiebemesting in een project. Daar moet nog meer kennis over komen. De eerste metingen met grashoogtemeters leken wat tegen te vallen, maar nu alle cijfers er zijn, heeft het wel wat opgeleverd. Er zijn ook metingen gedaan met sensoren op quads en voorop de maaier. Dat laatste beviel het beste. Je kunt kleine verschillen zien per baan. De banen waren verschillend bemest.”

Is precisielandbouw geschikt voor de biologische veehouders?
“Het lijkt mij nog iets te vroeg voor deze techniek in de praktijk, maar ik verwacht zeker dat er over vijf of tien jaar veel meer mee gewerkt gaat worden. In de biologische landbouw kan je niet gericht met stikstofkunstmest bijmesten. Ik denk dat de techniek met meetapparatuur op de mesttank bij kan dragen aan het preciezer verdelen van de mest. In de biologische landbouw mogen we dezelfde hoeveelheid mest op het land brengen als de gangbare ondernemers zonder derogatie, maar niet met kunstmest. Het is dus belangrijk de mest zo goed mogelijk te verdelen of bijvoorbeeld wat meer mest te geven op de betere grond, zodat je daar het maximale af kunt halen.”

 

Helpen met testen van mestrobot

MBO Terra met vestigingen in Groningen en Drenthe werkt vanuit ondernemersvragen aan oplossingen in de praktijk. Een voorbeeld is een project waarbij een mestrobot is ontwikkeld die precisiebemesting uitvoert zonder zware bodemdruk. Met hulp van een machinebouwer hebben mbo-studenten zich daarvoor ingezet. Het project kwam tot stand via het lectoraat Precisielandbouw van Aeres Hogeschool.

Vanuit MBO Terra werkten studenten in 2017 aan een project met sensortechnologie om grasland in Drenthe plaatsspecifiek te bekalken. De studenten deden hiervoor graslandmetingen, waarna specifiek werd bemest en met een drone de opbrengst werd gemonitord. Vanuit de mbo-opleiding zijn er meer contacten met bedrijven in de agrarische sector, zodat je bijvoorbeeld leert opbrengstmetingen uit te voeren of hoe sectieafsluiting bij spuitmachines werkt. Daarnaast is er samenwerking met diverse netwerken zoals de gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe en Innovatie Veenkoloniën. In het reguliere lesprogramma van de Agro-studierichtingen is aandacht voor de basistechnieken van precisielandbouw in de akkerbouw, loonwerk of veehouderij. Daarbij gaat het om theorie over bijvoorbeeld drones of taakkaarten.

Download hier de onderwijsspecial.

Deel dit op