Ik ben
Geïnteresseerd in:
Wis filters
Geplaatst | 10 februari 2017

Ontwikkelingen op het Suikerfabriek terrein

Afbeelding (boven)

Ton Wennink, lid College van Bestuur  Onderwijsgroep Noord/Terra heeft vandaag het bidbook ‘Terra verbindt, maatschappelijk bod voor een kenniswerkplaats’ aangeboden aan de Groningse wethouders Roeland van der Schaaf en Mattias Gijsbertsen. Met dit maatschappelijk bod nodigt Terra nadrukkelijk andere partners uit om samen activiteiten te ontplooien op het voormalige Suikerfabriek terrein.

Terra heeft op dit terrein in Groningen nu 20 hectare grond in bruikleen van gemeente Groningen met de opdracht om het gebied te ontginnen. De grotere opdracht die Terra hier ziet is het terrein te ontwikkelen tot een kenniswerkplaats: laboratorium en showcase voor nieuwe ontwikkelingen. Innovaties op het gebied van voedsel, maar ook zorg & gezondheid / healthy aging, energie en biobased. Terra wil dit samen met innovatiebedrijven, maatschappelijke organisaties en collega onderwijsinstellingen gaan opzetten.

Wethouder Van der Schaaf: “Het is een heel mooi plan dat Terra heeft bedacht voor dit deel van het Suikerfabriek terrein. Het moge duidelijk zijn dan we de ontwikkelingen in dit deel van de stad van harte toejuichen. Komende tijd gaan we in overleg met Terra en eventuele andere partijen om te kijken hoe we dit plan daadwerkelijk kunnen realiseren.”

Waarom deze ontwikkeling?
“Binnen de Noord-Nederlandse economie is de groene sector een van de belangrijkste pijlers”, aldus Ton Wennink. “Het is een sector die voortdurend in beweging is en zich aanpast aan de ontwikkelingen in de maatschappij. De mondiale vraag naar voedsel neemt toe. Het is daarom zoeken naar methoden waar slimmer wordt omgegaan met grondstoffen, land en naar gewassen die meer oogst genereren. Daarnaast verwacht de samenleving andere producten vanuit de groene sector. Thema’s als voedselveiligheid, milieubelasting en eerlijke prijzen spelen een steeds grotere rol. Ook de herkomst van het product wordt belangrijker. Terra is onderdeel van die ontwikkeling en wil waar mogelijk die ontwikkeling aanjagen.”

Waarom het terrein van de Suikerfabriek?
Hier ontmoet Stad ommeland. De terreinen van de voormalige Suikerfabriek lenen zich door haar ligging bij uitstek voor het creëren van een kraamkamer voor groene ontwikkelingen. Toenemend bewustzijn bij burgers leidt tot meer aandacht voor bijvoorbeeld regionaal geproduceerd voedsel. Terra ziet het terrein als een ambassade voor het ommeland. Samen met ondernemers wil zij ontwikkelingen stimuleren die passen bij de agenda van de stad, bijvoorbeeld participatie, werkgelegenheid en sociale duurzaamheid. Door infrastructuur en voorzieningen aan te leggen en door het creëren van leer- en werkprojecten ontstaan nieuwe kansen voor jongeren in Noord Nederland.

Waarom Terra?
“Dit groene mbo leidt studenten op tot professionals die met actuele kennis meteen hun bijdrage kunnen leveren aan deze groene sector”, aldus Ton Wennink. “Om de huidige en toekomstige studenten van Terra perspectief op aantrekkelijk werk te geven is een krachtige groene sector nodig, die is ingebed in een sterke regionale econome en actieve lokale samenleving. In die geest werkt Terra voortdurend aan de ontwikkelingen van haar onderwijs, samen met bedrijven en organisaties. Tegelijkertijd probeert Terra samen met studenten bij te dragen aan de ontwikkeling en vooral innovatie in de groene sector. Die ambitie krijgt straks zichtbaar vorm op het terrein van de voormalige Suikerfabriek in Groningen.”

Terra nodigt ondernemers, onderwijspartners en overheden nadrukkelijk uit om te experimenteren op het Suikerfabriek terrein en daar activiteiten te ontplooien.
 

Deel dit op