Ik ben
Geïnteresseerd in:
Wis filters
Geplaatst | 14 november 2019

Nieuwe sportvoorziening Terra Meppel

Afbeelding (boven)

Terra Meppel VO en MBO krijgen een gezamenlijke nieuwe sportvoorziening. Deze wordt ontworpen en gerealiseerd door Wind Design + Build uit Drachten. Zij hebben de aanbesteding voor Design, Build & Maintenance gewonnen. Op 26 juni is deze samenwerking met een handtekening bekrachtigd.

Sport maakt een belangrijk deel uit van het onderwijs voor Terra. Zo kunnen de leerlingen binnen het vmbo kiezen voor de sportklas met extra uren bewegingsonderwijs. Ook de cultklas met de onderdelen dans en expressie maakt veelvuldig gebruik van een bewegingsruimte. Binnen het mbo krijgt vitaal burgerschap en daarmee beweging veel aandacht.

“De nieuwe sportvoorziening bestaat uit twee zaaldelen” aldus Erna Daling, regiodirecteur Meppel. “Eén zaaldeel wordt ingericht op basis van het concept Beweegbox. Uitdaging, interactie en beleving staan centraal in de Beweegbox. De vierkante vloer is te verdelen in vier kwadranten, waardoor in kleinere groepen kan worden gesport. Wij hebben hiervoor gekozen omdat we dan, nog meer dan we nu al doen, vernieuwend bewegingsonderwijs kunnen aanbieden voor alle leeftijden. Het andere zaaldeel is bedoeld voor balsporten.

“Wind Design + Build heeft laten zien dat zij heel goed begrijpt welke eisen er aan modern bewegingsonderwijs worden gesteld en welke accommodatie daarvoor nodig is.” Daarmee krijgt Wind het vertrouwen voor het ontwerpen en bouwen van de nieuwe sportvoorziening.

Directeur Roelof Wind vertelt verheugd: “Wij zijn trots dat wij dit vertrouwen krijgen en de nieuwe sportvoorziening mogen ontwerpen en bouwen. Het wordt een transparant gebouw dat qua sfeer goed past bij de twee schoolgebouwen. Aan een van de buitengevels komt een boulderwand en ook het terrein rondom de sportvoorziening komt in het teken te staan van sport.”

De sportvoorziening komt op het eigen terrein van Terra, tussen de beide scholen voor VO en MBO. Daarbij worden ook twee theorielokalen gerealiseerd. Volgens planning zal de nieuwe accommodatie in september 2020 in gebruik worden genomen.

Deel dit op