Ik ben
Geïnteresseerd in:
Wis filters
Geplaatst | 19 september 2017

Leerlingen Terra helpen bij bodemonderzoek

Afbeelding (boven)

Veehouders van de Grasland Studieclub Koekange – Ruinerwold en van de Studiegroep Riestenlaand vragen zich af of het mogelijk is om meer opbrengst te halen van het land door de mest beter te benutten. Met de huidige technologische ontwikkelingen, zoals het gebruik van drones en bodemscans, kunnen boeren immers heel gedetailleerde informatie krijgen over het land. In de akkerbouw wordt al langer gebruik gemaakt van deze technologie om hogere rendementen te krijgen en verspilling tegen te gaan, kortom om efficiënter te werken.

De beide studieclubs schakelden leerlingen veehouderij van Terra MBO Meppel in om de veehouders te helpen bij dit onderzoek. Nadat zeven veehouders vorig jaar mei met een bodemscan een perceel in kaart hadden laten brengen, deden de leerlingen na elke maaibeurt metingen aan de hoeveelheid grasopbrengst op deze percelen.

Op 15 februari, presenteerden de leerlingen hun bevindingen aan zo’n zestig belangstellende agrariërs, loonwerkers en vertegenwoordigers uit het agrarisch bedrijfsleven en het middelbaar en hoger beroepsonderwijs.

Het project Gebiedsspecifiek Bemesten is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en bedrijfsleven in de regio met als doel om duurzamer en met meer oog voor de omgeving voedsel te produceren. Het project wordt ondersteund door Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe. Kijk voor meer informatie op www.gczwd.nl.

Deel dit op