Ik ben
Geïnteresseerd in:
Wis filters
Geplaatst | 5 februari 2021

Ine Sturkenboom aangesteld als practor Natuurinclusieve Landbouw

Afbeelding (boven)

Met ingang van 1 november a.s. wordt Ine Sturkenboom voor 0,6 fte aangesteld als practor Natuurinclusieve Landbouw (NIL). Ine is op dit moment al onderwijsregisseur en docent-onderzoeker binnen Terra.

Binnen de groene sectoren is sprake van tal van innovatieve ontwikkelingen met nadruk op nieuwe technologie, natuurinclusieve landbouw, duurzame voedselketens, e.d. De ontwikkelingen in de beroepspraktijk gaan steeds sneller. In de drie noordelijke provincies werken allerlei gebiedspartijen samen aan een duurzamer landelijk gebied waar landbouw en natuur elkaar versterken. De kennisinstellingen, waaronder Terra werken nauw samen om in het kader van de Regiodeal Noord Nederland bij te dragen aan projecten en andere initiatieven op het gebied van natuurinclusieve landbouw.

Hieraan ligt o.a. de door de Agroagenda Noord geformuleerde ambitie ten grondslag om in dat opzicht een voorloperpositie te vervullen. Ook (en juist!) van het agrarisch MBO-onderwijs wordt hier een actieve bijdrage verwacht, temeer omdat onze studenten en afgestudeerden nu of later een grote rol gaan spelen bij het al dan niet meer 'natuurinclusief' maken van de landbouw.  

Onze docenten en studenten worden daarom uitgedaagd en in staat gesteld om zich te verdiepen in deze agrarische transitie en om daar een bijdrage aan te leveren. Naar analogie van de lectoraten in het HBO draagt het practoraat in het MBO zorg voor een actief netwerk waarin kennis wordt ontwikkeld en gedeeld zodat het onderwijs goed aan gaat sluiten op de landelijke en regionale ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Ook op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen liggen nog veel kansen en uitdagingen te wachten in combinatie met het natuurinclusiever maken van de landbouw. Vanuit het team I&O vervult de practor hierin de rol van boegbeeld, onderzoeker, inspirator, aanjager en verbinder.

Deel dit op