Ik ben
Geïnteresseerd in:
Wis filters
Geplaatst | 7 juli 2023

Green is Art Festival

Afbeelding (boven)

Vrijdag 30 juni vond het Green is Art Festival plaats op het SuikerTerrein van Terra. Onze studenten, studenten van Alfacollege, Noorderpoort, Minerva en kunstenaars zoals Chantalla Pleiter presenteerden o.a. de duurzaamheidsmarkt en het Sense Ecology project vanuit het lectoraat Kunst en Duurzaamheid van Minerva.

Dit Green is Art Festival was de haak waaraan ook andere mooie activiteiten waren gekoppeld, zoals een werkveldlunch waar tegelijkertijd de ondertekening van een samenwerking met Academie Minerva (Hanzehogeschool Groningen) plaats vond en een programma voor kunst- en groendocenten van Terra VO. Al deze activiteiten hadden als doel om in gesprek te komen met stakeholders die een bijdrage kunnen leveren aan het nieuw op te richten practoraat Green is Art.

Bekijk hier de video voor een impressie van de dag.

Ondertekening samenwerking met Minerva
Terra werkt op dit moment aan het oprichten van het practoraat ‘Green is Art’. Dit practoraat zet in op het ontwikkelen van (onderwijs)concepten waarbij de combinatie van kunst en groen samen komen. Academie Minerva Groningen heeft een lectoraat ‘Art & Sustainability’. Dit lectoraat onderzoekt hoe de transitie naar een duurzame samenleving vorm kan krijgen als je daar het domein van kunst actief bij betrekt. Het is waardevol dat Terra met het practoraat Green is Art en Minerva met hun lectoraat samenwerken. Het praktijkgerichte (artistieke) onderzoek van beide onderwijsinstellingen versterkt elkaar hiermee.

Om deze samenwerking te bestendigen en te borgen hebben Sjoerd Pool, programmadirecteur Innovatie & Samenwerking van Terra en Dorothea van der Meulen, Dean Academie Minerva (Hanzehogeschool Groningen) beiden hun handtekening op een samenwerkingsovereenkomst gezet. In deze overeenkomst hebben de partijen afgesproken de krachten te bundelen op gebied van kunst en groen. Beide onderwijsinstellingen kunnen hierdoor impact creëren en werken aan een mooie groenere wereld.

Samenwerking met andere partijen
Terra wil binnen het practoraat Green is Art niet alleen samenwerken met Academie Minerva, maar ook samen met het werkveld, het vo-onderwijs, andere mbo- en hbo-instellingen en andere practoraten. Om hen vanaf het begin mee te nemen in de opbouw van het practoraat werden er tijdens het Green is Art Festival verschillende activiteiten georganiseerd om met hen van gedachten te wisselen.

Werkveldlunch
‘Het werkveld’ is een belangrijke stakeholder binnen het practoraat Green is Art. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vond niet voor niets plaats tijdens de werkveldlunch op het Green is Art Festival. Hier waren ruim 35 mensen aanwezig waren vanuit overheden, onderwijsinstellingen en de groen- en kunstsector. Het doel van de lunch was om met elkaar van gedachten te wisselen, verbindingen te leggen en te brainstormen over inhoud en mogelijkheden van het practoraat.

Programma voor VO-docenten
Ook het vo van Terra speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van het practoraat Green is Art. Daarom was er tijdens het Green is Art festival een programma voor kunst- en groendocenten van de 7 Terra vo vestigingen. Agnes Bakker was de gespreksleider tijdens dit programma. Naast het volgen van een workshop van @Marja Kiers-Huurdeman, gingen de docenten d.m.v. een brainstormsessie ideeën genereren hoe kunst en groen in onze scholen aan elkaar verbonden kan worden. Deze ideeën worden verder uitgewerkt zodat onze leerlingen hier al volgend schooljaar de vruchten van kunnen plukken.

Een mooie aftrap voor het domeinoverstijgend werken met onze vele (toekomstige) samenwerkingspartners. Het Terra SuikerTerrein is daar nu al een mooi voorbeeld van als plek waar creativiteit gecombineerd wordt met groen onderwijs in allerlei samenstellingen.  


Deel dit op