Ik ben
Geïnteresseerd in:
Wis filters
Geplaatst | 29 maart 2017

Drents mbo bundelt krachten voor beter Entree onderwijs in Drenthe

Afbeelding (boven)

Uitgangspunt is dat de scholen gaan samenwerken om de studenten een eenduidig opleidingstraject te bieden, onafhankelijk wie de aanbieder is van de desbetreffende opleiding. Hiermee wordt voorkomen dat de potentiële deelnemers gaan ‘shoppen’. Ook willen de scholen borgen dat ereen eenduidige Entree-opleidingsstructuur wordt geboden in de gehele provincie Drenthe met onderwijsmogelijkheden dicht bij huis. Dit alles moet mogelijke vroegtijdige uitval voorkomen of verminderen.

Albert Bruins Slot (voorzitter CvB Drenthe College): “Het is goed dat er voor de provincie Drenthe deze afspraken gemaakt zijn. Mijns inziens is het absoluut noodzakelijk om speciaal voor deze kwetsbare groep een uniform en gelijksoortig aanbod te hebben in heel Drenthe.”

Christien de Graaf (lid CvB Alfa-college): “We zijn blij met de samenwerking tussen de Drentse mbo-scholen. Voor deze groep jongeren is het goed dat er duidelijkheid is over de toelating tot Entree. Dat verlaagt de drempel om (weer) naar school te gaan. ”

Astrid Berendsen (voorzitter CvB Terra): “Mooi is dat we met deze samenwerking kunnen aantonen dat het belang van de student voor ons voorop staat. Samen met het PrO en het VSO kunnen we ervoor zorgen dat de student op de voor hem/haar beste plek terecht komt.”

Entree-onderwijs is het voormalige mbo-niveau 1; het is bedoeld voor jongeren die niet toelaatbaar zijn tot mbo niveau 2 of hoger. Met het volgen van Entree-onderwijs krijgen zij de kans om alsnog door te stromen of uit te stromen naar een baan.

De samenwerking moet onder meer leiden tot een situatie waarbij gemeenten actief betrokken zijn bij het vinden van  aansluiting op de arbeidsmarkt en het ontwikkelen van gezamenlijk toelatingsbeleid bij de drie scholen. Tenslotte willen de drie scholen komen tot een uniforme en gelijkluidende informatieverstrekking naar PrO- enVO-scholen en andere externe organisaties.

De samenwerking heeft in eerste instantie een looptijd van drie jaar en wordt jaarlijks geëvalueerd.

Deel dit op