Ik ben
Geïnteresseerd in:
Wis filters
Geplaatst | 23 mei 2018

Bestuursakkoord Ringwegacademie

Afbeelding (boven)

Wat is de Ringwegacademie?
Op 12 juli 2016 is de intentieverklaring ‘Heerenakkoord Ringwegacademie-Herepoort’ door de Combinatie Herepoort (CHP), onderwijsinstellingen Noorderpoort, Alfa-college en Terra en de Stuurgroep Aanpak Ring Zuid ondertekend. Hierin is de intentie uitgesproken om gezamenlijk tot een regionale opzet en uitvoering te komen om scholieren en werkzoekenden volop de kans te geven praktijkervaring op te doen met behulp van het project ‘Aanpak Ring Zuid Groningen’ (ARZG). De bestuursovereenkomst is een afspraak vanuit het Heerenakkoord, waarin de afspraken met elkaar worden vastgelegd om een duurzame invulling te geven aan praktijk en onderwijs. De meerwaarde wordt gecreëerd door het bieden van een innovatieve rijke leeromgeving, die inspeelt op de praktijk. Hierin wordt maatwerk geleverd door het onderwijs.  

Ringwegacademie in actie
In 2017 is geïnvesteerd in stage- en afstudeerplaatsen, voorlichting in het onderwijs en arbeidsplaatsen voor doelgroepen met afstand tot de arbeidsmarkt. Zo zijn er diverse voorlichtingsactiviteiten georganiseerd en zijn er tot eind 2017 bijna 40 stage en/of afstudeerplaatsen gecreëerd. De praktische uitwerking van de bestuursovereenkomst vindt plaats aan de hand van verschillende deelprojectplannen, waaraan het afgelopen jaar en de komende periode intensief wordt samengewerkt. Deze plannen bestaan uit concrete voorstellen, die op haar manier onze ambities interpreteren. Een van de voorbeelden hierin zijn de Suikertuin, waarop CHP de intentie heeft om een kweekterrein in te richten samen met Terra en Alfa, waarop rozen wordt gekweekt voor haar project ARZG. Maar ook op facilitair gebied worden plannen gemaakt tussen CHP en Noorderpoort om hier zoveel mogelijk het onderwijs en de praktijk samen te laten komen en kansen worden benut. Het project ARZG heeft een uitvoeringsduur tot en met 2021. Deze termijn biedt volop kansen ten aanzien van praktijk en onderwijs, zodat hierdoor de regio volop kan profiteren van de uitvoering van het project. Maar zeker ook na afloop van het project.

Media/Afbeeldingen/Nieuws/2017-2018/ontbijt ringwegacademie 2-web.jpg
Deel dit op