Ik ben
Geïnteresseerd in:
Wis filters
Geplaatst | 14 november 2019

27 november Masterclass Kringlooplandbouw

Afbeelding (boven)

Kringlooplandbouw is één van de actuele thema’s in de agrarische sector. De bodem en het bodemgebruik nemen hierbij een belangrijke plaats in. Een gezonde bodem heeft bijvoorbeeld positieve effecten op het bedrijfsrendement in deze sector.

Terra is als kennisinstelling actief betrokken bij dit thema. Om de laatste kennis en ontwikkelingen met u te delen biedt Terra de Masterclass Kringlooplandbouw op woensdag 27 november aan voor mensen werkzaam in de sector, (oud-) studenten en (oud-) docenten van Terra. Extra: de Masterclass biedt tevens de mogelijkheid om de verplichte licentie van thema teelt te verlengen.

Programma
19.30 tot 20.00 uur:  Inloop

20.00-20.10 uur:        Start met welkom door Onne Folkeringa, Directeur Terra MBO Meppel

20.10-21.15 uur:        Albert-Jan Bos
Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende beweidingssystemen en welk soort beweiden t.o.v. opstallen? Hoe maak ik weiden tot een succes? Wat zijn de voordelen van Nieuw Nederlands Weiden en hoe kan ik dat toepassen? Albert-Jan Bos, Rundveeadviseur bij DLV Advies en weidecoach voor de Stichting Weidegang neemt u hierin mee.

21.15-21.30 uur:         Pauze

21.30-22.30 uur:         Peter Takens
Hoe kun je in het bodem-, plant-, dier-, mestsysteem sturen naar een efficiënt en daarmee een gezond veebedrijf? Gezond voor boer en milieu in al haar facetten; economisch, stikstof efficiënt, emissie-arm en koolstofrijk. In de presentatie wordt duidelijk dat, in een gezonde bedrijfskringloop, herkauwers in het land onmisbaar zijn? Maar is weiden in monocultuur grassen daarbij wel de toekomst en is er überhaupt nog wel plaats voor Engels Raaigras? Hoe goed past de Kringloopwijzer eigenlijk om te sturen naar het gezonde veebedrijf?   

22.30-23.00 uur:       Terugkoppeling en discussie

23.00 uur:                   Afsluiting en napraten onder het genot van een hapje en drankje

Datum/locatie
Woensdag27 november 2019, Terra MBO Meppel, Werkhorst 56 7944 AV Meppel

Aanmelden
U kunt zich voor de Masterclass Kringlooplandbouw aanmelden via www.terrawinkel.nl/mc-kringlooplandbouw.

Tot ziens op woensdag 27 november!

Deel dit op