Assen

Assen

MBO Assen is een school voor studenten die een mbo-opleiding willen doen. Je kunt hier terecht voor entreeopleidingen of opleidingen op niveau 2.

De studenten werken volgens een bijzonder concept: ze zijn drie dagen per week op school en werken twee dagen op een aan de opleiding gerelateerd stagebedrijf. De praktijk is dus eigenlijk belangrijker dan school. Dat komt goed uit, omdat deze studenten vaak meer praktisch en minder theoretisch zijn ingesteld. Op de schooldagen maken de studenten opdrachten voor alle examenvakken. Dat zijn Nederlands, soms Engels, rekenen en leren, loopbaan en burgerschap. Ook verwerken zij de opdrachten die op het stagebedrijf zijn gedaan en doen de theoretische opdrachten die bij de opleiding horen. De mbo-school is gevestigd aan de Vredeveldseweg 55 in Assen.

Beperkt aantal nieuwe studenten
De mbo-afdeling in Assen groeit. Uiteraard zijn wij daar als school blij mee. Maar aangezien we de kwaliteit van ons onderwijs willen blijven garanderen, hebben wij een maximum gesteld aan het aantal studenten dat kan worden toegelaten. Daarom kunnen er voor het schooljaar 2018-2019 maximaal 110 studenten (over de 2 leerjaren) zich inschrijven voor de mbo-afdeling in Assen.

Aanmeldingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst, op basis van deze volgorde worden studenten voorlopig geplaatst. Daarna vindt nog een kennismakingsgesprek plaats. Men wordt pas ingeschreven na definitieve plaatsing. Hebben meer dan het maximum toe te laten studenten zich aangemeld, dan komen deze studenten op een wachtlijst te staan. Indien iemand besluit om niet aan de opleiding deel te nemen of al eerder voor een andere opleiding heeft gekozen, of zakt voor zijn vmbo-diploma, dan komt de eerstvolgende op de wachtlijst aan de beurt.

Heb je vragen of wil je eens een dagje meelopen? Neem dan contact op met de decaan, de heer Sigtermans. 

Contact
Vredeveldseweg 55
9404 CC Assen
(0592) 31 22 98
assen@mboterra.nl

Neem een kijkje

Opleidingen die je hier kunt volgen Akkerbouw
 • Medewerker teelt, Niveau 2 BOL/BBL
Bloem, Groen & Styling
 • Medewerker bloem, groen & styling, Niveau 2 BOL/BBL
Cultuurtechniek & Waterbeheer
 • Medewerker groen en cultuurtechniek, Niveau 2 BOL/BBL
Dierverzorging
 • Medewerker dierverzorging, Niveau 2 BOL/BBL
Entree groene detailhandel
 • Assistent verkoop/retail, Entree BOL/BBL
Entree groene logistiek
 • Assistent logistiek, Entree BOL/BBL
Entree Plant en Leefomgeving
 • Assistent plant en groene leefomgeving, Entree BOL/BBL
Entree voeding
 • Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie, Entree BOL/BBL
Hovenier
 • Medewerker hovenier, Niveau 2 BOL/BBL
Loonwerk
 • Medewerker agrarisch loonwerk, Niveau 2 BOL/BBL
Natuur en Recreatie
 • Medewerker natuur, water en recreatie, Niveau 2 BOL/BBL
Veehouderij
 • Medewerker veehouderij, Niveau 2 BOL/BBL
Veelgestelde vragen
Mag ik mijn huisdier meenemen naar Terra mbo?

Ja, dit mag. Alleen moet je dit altijd even overleggen met je docent en soms ook met het hoofd van de afdeling Dierverzorging. Dat verschilt per vestiging. Voor TerraNext gelden andere afspraken, overleg hiervoor altijd met je docent.

Heb je een andere vraag? Stel hem via Twitter of Facebook of stuur een mail!

Paard