Ik ben
Geïnteresseerd in:
Wis filters
Geplaatst | 9 juli 2015

Invoering Herziene Kwalificatiestructuur

Leerlingen
Keuzedelen worden een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma. Keuzedelen maken het mogelijk sneller op arbeidswensen in te spelen. Het onderwijsprogramma sluit hierdoor beter aan op de behoefte van het bedrijfsleven. Dit vergroot de kans op werk na de opleiding. Ook wordt het mogelijk naar eigen keus te verbreden of te verdiepen. Dat maakt de leerling onderscheidend en waardevoller voor het bedrijfsleven.

Onderwijs|
Door goed naar overlap en ordening te kijken, is het gelukt minder kwalificatiedossiers en kwalificaties te realiseren binnen het mbo. De nieuwe ordening zorgt voor grotere gemeenschappelijke brokken in de kwalificatiedossiers, die hierdoor doelmatiger kunnen worden ingezet in het onderwijsprogramma. Dankzij de nieuwe keuzedelen kunnen onderwijsinstellingen zich beter profileren. Door in te spelen op de behoeftes uit het bedrijfsleven en het onderwijsaanbod daarop af te stemmen, kunnen scholen zich beter van elkaar onderscheiden.

Bedrijfsleven
De opbrengst voor het bedrijfsleven is een betere aansluiting tussen de wensen van de arbeidsmarkt en de inhoud van de mbo-opleidingen. Het bedrijfsleven bepaalt op basis van marktontwikkeling en toekomstverwachting de behoefte aan nieuwe medewerkers. Door de nieuwe keuzedelen kan deze behoefte snel en praktisch worden verwerkt in het onderwijs. De keuzedelen kennen een snelle procedure: elke drie maanden kunnen nieuwe keuzedelen worden opgenomen in het onderwijsprogramma. Toekomstige werkgevers kunnen daardoor rekenen op waardevolle, nieuwe beroepsbeoefenaars.

Ook Terra gaat vanaf 1 augustus 2016 starten met de herziene kwalificatiestructuur. Dit kan consequenties hebben voor de inhoud van bepaalde opleidingen. Uiteraard houden we u hierover op de hoogte.

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.herzieningmbo.nlof www.ihks.nl

Deel dit op