Ik ben
Geïnteresseerd in:
Wis filters

Toelating

Toelatingsbeleid
Terra MBO heeft een intakeprocedure en toelatingsbeleid. Dit toelatingsbeleid is erop gericht dat studenten van start gaan met een opleiding die het meest past bij hun eigen ambitie, mogelijkheden en competenties. Hiermee willen we de student een zo groot mogelijke kans op succes bieden en onnodige uitval of switchen voorkomen. Terra streeft naar een zorgvuldig toelatingsbeleid. Dit betekent dat de toelatingsprocedure is vastgelegd en dat zowel de toekomstige student als degene die de intake doet goed op de hoogte is van de procedure en daarbij horende criteria. Het toelatingsbeleid van Terra MBO kun je hier vinden.

Wettelijk (niet) toelaatbaar
Misschien wil je graag toegelaten worden tot een mbo-opleiding, maar heb je geen of niet het juiste diploma. Het kan zijn dat je:

  • Geen diploma hebt;
  • Je geen diploma kan laten zien;
  • Je diploma niet van het juiste niveau is;

Je bent dan niet wettelijk toelaatbaar.

Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om in bijzondere gevallen aspirant studenten alsnog toe te laten op de opleiding, wanneer zij geschikt zijn geacht tijdens het toelatingsonderzoek (artikel 8.2.1 WEB). Het gaat hierbij om aspirant studenten die niet voldoen aan de vooropleidingseisen. De aspirant studenten kunnen een verzoek indienen voor een dergelijk onderzoek. Het toelatingsonderzoek moet betrouwbaar, deugdelijk en controleerbaar zijn en om die reden goed worden gedocumenteerd. Het bevoegd gezag Terra MBO heeft de uitvoering en de bijbehorende beslissing gedelegeerd aan de plaatsingscommissies van de afzonderlijke vestigingen. 

Verzoek voor een onderzoek: de toelatingsonderzoeksprocedure
Als je niet wettelijk toelaatbaar bent, kun je een verzoek voor een onderzoek indienen om toch toegelaten te worden. Dit moet je doen bij de plaatsingscommissie van de mbo-school waar je een opleiding wilt gaan doen. Hiervoor moet je een motivatiebrief naar de toelatingscommissie sturen. Hiermee start je de procedure voor een toelatingsonderzoek. 

Alle noordelijke mbo’s hebben dezelfde procedure
De noordelijke mbo’s (Friesland College, Nordwin College, Drenthe College, Alfa-college, ROC Menso Alting, Noorderpoort en Terra) hebben gezamenlijk een toelatingsprocedure ontwikkeld. Hiermee willen de mbo-scholen er voor zorgen dat iedereen die niet voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen, gelijk behandeld wordt door de noordelijke mbo’s. 

De uitslag van de ene mbo-school wordt dan ook overgenomen door de andere mbo-school als je je bij een ander mbo voor dezelfde opleiding aanmeldt als waar het onderzoek op gericht was. Je zorgt er dan zelf voor dat de nieuwe school de verklaring van de school waar het onderzoek is uitgevoerd ontvangt. 

BINDEND STUDIEADVIES
Vanaf cohort 2018-2019 krijgen alle studenten van alle opleidingen in het eerste jaar een bindend studieadvies. Voor éénjarige opleidingen moet dit advies tussen de 3e en 4e maand worden gegeven en voor de overige opleidingen na de 9e maand.

Klik hier voor de motivatiebrief (18+)

Klik hier voor de motivatiebrief (18-)