Ik ben
Geïnteresseerd in:
Wis filters

Passend onderwijs

In het schooljaar 2014-2015 is passend onderwijs ingevoerd in Nederland. De financiering voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben is afgeschaft (‘de rugzak’).

De mbo’s zijn nu zelf verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding van alle leerlingen. Dat geldt ook voor leerlingen met een beperking of chronische ziekte. Voor alle leerlingen van Terra geldt dat ze moeten voldoen aan bepaalde toelatingseisen. Deze kun je vinden op de website bij de verschillende opleidingen. 

Intake
Bij de intake wil de school al een zo goed mogelijk beeld van de leerlingen krijgen. De school kan dan een goede inschatting maken van de benodigde begeleiding. Soms is daar een verlengde intake voor nodig met een deskundige. Je ouders/verzorgers zijn hierbij welkom. Samen met jou kunnen we dan goed nagaan of de opleiding en de onze mogelijkheden voor extra ondersteuning aansluiten bij jouw wensen en behoeften.  Je kunt denken aan extra faciliteiten en/of aanpassingen of aan extra begeleiding in de vorm van gesprekken. Zo wordt het voor de start van de opleiding duidelijk of we samen tot een passend traject kunnen komen.

Ringenmodel
Je wordt tijdens je opleiding begeleid door een studieloopbaanbegeleider. Hij/zij is je eerste aanspreekpunt. Je coach zal je ook aanspreken als hij denkt dat het niet goed gaat met jou of je studie. Soms heb je extra begeleiding nodig. Dat gebeurt via het ringenmodel. Binnen dit model sta jij centraal. Je coach en jouw docenten staan vlak bij je. Dit noemen we de eerste lijn. Wat verder weg staan een decaan, gespecialiseerde leerlingbegeleiders en de vertrouwenspersoon. Er kan je een speciale training worden aangeboden. Dit is de tweede lijn. Soms word je doorverwezen naar hulp buiten de school, dat noemen we de derde lijn. Je blijft natuurlijk altijd zelf verantwoordelijk voor je studieresultaten.

Extra ondersteuning
De extra ondersteuning die je misschien nodig hebt, wordt omschreven in een zogenaamd ontwikkelperspectief.  Daarin leggen we onder andere vast welke ondersteuning wij jou bieden maar natuurlijk verwachten we ook van jou dat jij je inspant om met de extra begeleiding de opleiding succesvol af te ronden. Ook je ouders/verzorgers kunnen hierin een rol spelen. Regelmatig kijken we of de extra ondersteuning nog passend of nodig is. Het kan immers zijn dat je aan het begin van je studie wat meer  ondersteuning nodig hebt, maar later minder.

Terra wil voor iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een zo passend mogelijke onderwijsplek bieden. Deze ondersteuning moet wel binnen de mogelijkheden van Terra liggen. Meestal komen we er samen wel uit maar het kan natuurlijk voorkomen dat we niet genoeg extra ondersteuning kunnen bieden. Afwijzing gebeurt uitsluitend na een zorgvuldige procedure en na afweging van alle mogelijkheden die wij kunnen bieden.

Bekijk hier het ondersteuningsbeleid van Terra MBO.