Begeleiding

Wij vinden het belangrijk dat jij de begeleiding krijgt die nodig is om je opleiding tot een succes te maken.

Toekomstige studenten geven bij de aanmelding aan dat zij ondersteuning nodig hebben om de opleiding succesvol af te kunnen ronden. Vervolgens krijg je een gesprek. In dit gesprek  stellen wij vast welke extra ondersteuning nodig is. Je kunt denken aan extra faciliteiten en/of aanpassingen of aan extra begeleiding in de vorm van gesprekken.

Terra moet voor iedere student die extra ondersteuning nodig heeft een zo passend mogelijke onderwijsplek bieden. Deze ondersteuning moet wel binnen de mogelijkheden van Terra liggen. Afwijzing gebeurt uitsluitend na een zorgvuldige procedure en na afweging van alle mogelijkheden die wij kunnen bieden.

Hier lees je meer informatie over passend onderwijs en hoe Terra daarmee omgaat.