Aanmelden

Je weet welke mbo-opleiding je wilt gaan volgen bij Terra MBO. Je meldt je aan via deze site. Hieronder lees je wat er verder gebeurt.

Wil je je aanmelden voor een opleiding voor studiejaar 2021-2022? Doe dat dan voor 1 mei 2021. Alleen dan heb je recht op toelating voor de opleiding van je keuze. 

Bekijk het filmpje van het ministerie van onderwijs als je daar meer over wilt weten.

1. Ga naar het opleidingenoverzicht
Wil je een duidelijk overzicht van onze opleidingen? Bekijk dan hier alle opleidingen. In het overzicht kun je je opleiding vinden door te filteren op locatie en interesse.  

2. Bekijk of je aan de toelatingseisen zult voldoen
Voor de beroepsopleidingen van Terra MBO ben je toelaatbaar als je aan de wettelijke vooropleidingseisen voldoet. Bij elke opleiding staan de vooropleidingseisen beschreven. 

3. Aanmelden
Heb je de opleiding van je keuze gevonden? Heb je gecontroleerd of je aan de toelatingseisen voldoet? Zo ja, meld je dan aan! Je krijgt een ontvangstbevestiging wanneer wij jouw aanmelding hebben ontvangen. 

Digitaal aanmelden
Via deze link kan je je direct aanmelden
. Digitaal aanmelden werkt vrij eenvoudig, je kunt je zonder handleiding door het programma heen laten leiden. Jij hoeft alleen je persoonlijke gegevens in te vullen. Zorg er voor dat je je burgerservicenummer en je vooropleidingsgegevens bij de hand hebt. Doorloop het hele formulier, controleer het nog een keer en klik op verzenden. 

4. Opvragen van informatie
Samen met de ontvangstbevestiging ontvang je de vragenlijst ‘Informatie toeleverende school’. Deze vragenlijst laat je door de mentor of decaan van je huidige school invullen. Zodra het formulier is ingevuld, stuur je dit naar de desbetreffende vestiging van Terra MBO. 

5. Kennismaking
Zodra wij alle gegevens hebben ontvangen, krijg je een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Iedereen die zich aanmeldt, wordt hiervoor uitgenodigd. In dit gesprek kijken we samen met jou of de opleiding die je hebt gekozen ook écht bij jou past. In dit gesprek besteden we onder andere aandacht aan je persoonlijkheid en persoonlijke omstandigheden, je motivatie, je verwachtingen van de opleiding en het bijbehorende beroepsbeeld. Na afloop van het gesprek krijg je van de intaker een advies:

  • Positief advies: je bent voorlopig geplaatst. Er kan een tweede  gesprek volgen om je (extra) ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen en goed af te stemmen op de opleiding.
  • Twijfel: je wordt uitgenodigd voor een tweede gesprek (verlengde intake). Je ouders zijn welkom.
  • Negatief advies: wanneer tijdens het gesprek blijkt dat we jou niet de extra ondersteuning kunnen bieden die je nodig hebt, dan volgt een negatief advies.

Let op: het kennismakingsgesprek wordt alleen gevoerd wanneer we de ingevulde vragenlijst ‘Informatie toeleverende school’ hebben ontvangen. 

Verlengde intake (optioneel)
Bij twijfel word je uitgenodigd voor een verlengde intake. Ook voor het vaststellen van je extra ondersteuningsbehoefte kan het nodig zijn om een tweede gesprek te voeren. In sommige gevallen kan het voorkomen dat we je vragen om de capaciteitentest in te vullen. Aan het eind van het gesprek krijg je opnieuw een advies:

  • Bij een positief advies wordt je voorlopig geplaatst in de opleiding.

  • Bij twijfel word je voorgedragen aan de plaatsingscommissie: zij nemen een besluit of je wordt toegelaten of een advies krijgt om je in te schrijven voor een andere opleiding.

  • Negatief advies: de plaatsingscommissie kan het besluit nemen om je niet toe te laten.

  • Bij advies andere opleiding of niet plaatsing wordt dit altijd eerst mondeling aan je medegedeeld en daarna volgt een schriftelijke bevestiging van het besluit. Tegen dit besluit kun je binnen 5 werkdagen bezwaar maken bij de directeur van de school.

 6. Intakeactiviteiten
Bij Terra MBO hebben alle opleidingen intakeactiviteiten verplicht gesteld voor toelating: 

  • Aanwezigheid bij de kennismakingsgesprekken en de eventueel daaruit volgende adviesgesprekken.
  • Meelopen met de opleiding of het volgen van een voorstage om een beter beroepsbeeld te krijgen.
  • Het maken van een capaciteitentest. 

Terra MBO kent geen bijzondere toelatingsprocedures voor bepaalde opleidingen. Wel geldt voor de opleiding instructeur en opleider paardensport dat een eigen paard niet verplicht, maar wel zeer wenselijk is voor een goede voortgang van de studie.  

7. Definitieve plaatsing
Wanneer je helemaal voldoet aan de voorwaarden, word je definitief geplaatst tenzij je zakt voor je vooropleiding. Je krijgt bericht van de school over je definitieve plaatsing. 

Voldoende aanmeldingen
Voor alle opleidingen geldt dat de opleiding alleen aangeboden wordt bij voldoende aanmeldingen. 

8. Onderwijsovereenkomst
Als je geplaatst bent, ontvang je voor aanvang van je opleiding een onderwijsovereenkomst die je moet ondertekenen. Als je deze hebt ingeleverd, sta je ingeschreven bij ons en geven wij dit ook door aan DUO. Je hebt nu alles gedaan om aan de opleiding te beginnen. Bij de onderwijsovereenkomst horen Algemene Voorwaarden waarin de rechten en plichten van jou en van Terra beschreven staan.