Over Terra MBO

Terra is een school voor middelbaar beroepsonderwijs. We bieden 12 verschillende opleidingen. Elke opleiding biedt aantrekkelijke mogelijkheden voor werk of vervolgopleiding. Je kunt bij ons terecht voor mbo-opleidingen op het gebied van natuur, tuin & landschap, dier & welzijn, agro & techniek, bloem, groen & styling en voeding & voorlichting.

Onderwijs

Voor wie?

De mbo-opleidingen van Terra zijn bedoeld voor leerlingen die dit jaar of komend jaar een mbo-opleiding kiezen. Je zit nu waarschijnlijk op het vmbo of havo. Maar het kan ook zijn dat je eerst al een andere mbo-opleiding hebt geprobeerd of hebt afgerond. Of: je hebt al een baan en wilt je mogelijkheden vergroten. Uiteraard zijn ook de ouders, verzorgers, leraren en decanen van harte welkom om onze school te ontdekken!

BOL en BBL
Bij een aantal opleidingen van ons mbo zie je de afkortingen BOL en BBL staan. BOL staat voor beroepsopleidende leerweg en BBL is beroepsbegeleidende leerweg. Maar wat zijn de verschillen?

BOL:

 • School & stage
 • Meer theorie en zelfstudie
 • Je hebt kortere werkperiodes, in de vorm van een stage, waarbij soms een stagevergoeding wordt geboden
 • Wel studiefinanciering en OV-jaarkaart (m.u.v. deeltijd BOL)
 • 1 of 2 dagen per week stage
 • 3 of 4 dagen per week naar school
 • Veel contact met leeftijdgenoten, doordat je veel op school bent
 • Een baan bij een leerbedrijf is niet verplicht

BBL:

 • Werken & leren
 • Meer praktijk
 • Doordat je werkt, ontvang je in veel gevallen loon of een soort stagevergoeding
 • Geen studiefinanciering en OV-jaarkaart
 • 3 of 4 dagen per week werken
 • 1 of 2 dagen per week naar school
 • Weinig contact met leeftijdgenoten, doordat je weinig op school bent
 • Je hebt een baan bij een erkend leerbedrijf

Onderwijsconcepten
Binnen Terra mbo wordt gewerkt met verschillende onderwijsconcepten en - vormen. Zo werken de vestigingen in Assen, Emmen, Meppel en Winschoten met een speciaal onderwijsconcept voor niveau 2 opleidingen. In Emmen, Groningen en Meppel wordt op niveau 3 en 4 gewerkt met Regioleren. Daarnaast biedt Terra voor leerlingen die zonder diploma van het vmbo komen de Entreeopleiding

Werkervaring op doen in het buitenland
Binnen Terra vinden wij het belangrijk dat jij de kans krijgt om internationale ervaring op te doen. Wil je hier meer over weten kijk dan op:
https://www.terra.nl/Home/Internationalisering.html

Begeleiding

Wij vinden het belangrijk dat jij de begeleiding krijgt die nodig is om je opleiding tot een succes te maken.

Toekomstige studenten geven bij de aanmelding aan dat zij ondersteuning nodig hebben om de opleiding succesvol af te kunnen ronden. Vervolgens krijg je een gesprek. In dit gesprek  stellen wij vast welke extra ondersteuning nodig is. Je kunt denken aan extra faciliteiten en/of aanpassingen of aan extra begeleiding in de vorm van gesprekken.

Terra moet voor iedere student die extra ondersteuning nodig heeft een zo passend mogelijke onderwijsplek bieden. Deze ondersteuning moet wel binnen de mogelijkheden van Terra liggen. Afwijzing gebeurt uitsluitend na een zorgvuldige procedure en na afweging van alle mogelijkheden die wij kunnen bieden.

Hier lees je meer informatie over passend onderwijs en hoe Terra daarmee omgaat.

Kosten

Aan de mbo-opleidingen van Terra zijn kosten verbonden. Je moet rekening houden met kosten voor boeken, materialen, gereedschappen, door school georganiseerde excursies en overige schoolbenodigdheden.

Lesgeld
Studenten die per 1 augustus 18 jaar of ouder zijn en een beroepsopleidende leerweg (BOL) volgen, moeten lesgeld betalen. De hoogte van het lesgeld hangt af van de leeftijd van de deelnemer, het niveau van de opleiding en de opleidingsvariant.

Kosten voltijd MBO 2020-2021
Het lesgeld voor schooljaar 2020-2021 is vastgesteld op € 1.202.

Kosten deeltijd MBO 2020-2021
Ben je per 1 augustus 18 jaar of ouder en volg je een BBL- opleiding, dan moet je wettelijk verplicht cursusgeld betalen. Het cursusgeld voor een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) voor schooljaar 2020-2021 voor de assistent-, entree- en basisberoepsopleiding (niveau 1 of 2), is vastgesteld op € 250,-. Voor een vak- of middenkaderopleiding (niveau 3 of 4) is het vastgesteld op € 606,-.

Meer informatie
Meer informatie over de wettelijke vastgestelde hoogte van het lesgeld vind je bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO): www.duo.nl.

Aanvullende kosten
Per opleiding kunnen er aanvullende kosten zijn voor bijvoorbeeld werkkleding, materialen en excursies. Informeer naar de aanvullende kosten bij de desbetreffende opleiding.

Voorlichting

Een juiste mbo-opleiding kiezen is al lastig genoeg. Terra helpt je graag met het maken van deze keuze. Daarom staan we op beurzen, houden we open dagen en voorlichtingsavonden. Maar je mag ons ook gewoon bellen om eens langs te komen. Daarnaast organiseren we eind januari natuurlijk de open dagen. Ook daar ben je van harte welkom! Hieronder vind je een overzicht van de geplande activiteiten tot nu toe. 

MBO Assen, Vredeveldseweg 55
Vrijdag 29 januari 2021: Open Dag van 16.00 - 20.30 uur

MBO Emmen, Huizingsbrinkweg 9
Vrijdag 29 januari 2021: Open Dag van 16.00 - 20.30 uur

MBO Groningen, Hereweg 99
Vrijdag 29 januari 2021: Open Dag van 16.00 - 20.30 uur
Zaterdag 30 januari 2021: Open Dag van 10.00 - 14.00 uur

MBO Meppel, Werkhorst 56
Vrijdag 29 januari 2021: Open Dag van 16.00 - 20.30 uur

Campus Winschoten, PC Hooftlaan 1
Vrijdag 29 januari 2021: Open Dag van 16.00 - 20.30 uur

Hippische opleidingen niveau 3 en 4, Sunrise Stables, Baggelhuizen 2 Assen
Zaterdag 6 februari 2021: Open Dag 12.00 - 15.00 uur

Meelopen

Dagje meelopen met een mbo-opleiding

Heb je nog geen keuze kunnen maken welke mbo-opleiding het wordt? Breng dan een bezoekje aan het mbo! Het is mogelijk om een dagje met een opleiding van Terra mee te lopen. Je kunt meedraaien in de huidige lessen en alles doen wat een mbo’er doet. Hierdoor kun je er achter komen welke mbo-opleiding het beste bij jou past. Je maakt alvast kennis met docenten en leert de school kennen. Ook zijn er studenten die jou rondleiden en al je vragen beantwoorden.

Waarom meelopen op het mbo?
Sommige opleidingen stellen een speciaal programma samen, bij andere loop je mee met een student. In ieder geval krijg je tijdens zo’n dagje proefstuderen een goede indruk van de opleiding en inzicht in het beroep waarvoor je gaat leren. Een dagje meelopen bevestigt of een opleiding echt bij je past.

Meelopen bij Terra Groningen en Winschoten
Wil je een dagje meelopen met een opleiding van Terra Groningen en Terra Winschoten? Via de website www.bezoekmbo.nl kun jij je gemakkelijk voor een meeloopdag aanmelden! 

Meelopen bij Terra Assen
Wil je een dagje meelopen met een opleiding van Terra Assen? Neem dan contact op met Herman Sigtermans, decaan Terra Assen. De meeloopdagen worden het hele schooljaar door gepland. 

Meelopen bij Terra Emmen en Meppel
Loop je liever een dagje mee bij een opleiding van Terra Emmen en Meppel? Kijk dan op de website http://terrambo.meelopenmbo.nl/ en kies de vestigingen en opleiding die jij graag wilt bezoeken. Wat nog wel van belang is om te weten, is dat de meeloopdagen van Terra Emmen in verband met het coronavirus worden opgeschort tot na het open huis.

Keuze gemaakt? Meld je aan 
Heb je een vervolgopleiding gekozen die past bij jouw interesses, capaciteiten en wensen? Meld je dan aan!

Aanmelden

Je weet welke mbo-opleiding je wilt gaan volgen bij Terra MBO. Je meldt je aan via deze site of met een papieren aanmeldingsformulier. Hieronder lees je wat er verder gebeurt.

Wil je je aanmelden voor een opleiding? Doe dat dan voor 1 mei 2020. Alleen dan heb je recht op toelating voor de opleiding van je keuze. De aanmelddatum van 1 april 2020 is i.v.m. de Corona maatregelen verschoven naar 1 mei 2020.

Bekijk het filmpje van het ministerie van onderwijs als je daar meer over wilt weten.

1. Ga naar het opleidingenoverzicht
Wil je een duidelijk overzicht van onze opleidingen? Bekijk dan hier alle opleidingen. In het overzicht kun je je opleiding vinden door te filteren op locatie en interesse.  

2. Bekijk of je aan de toelatingseisen zult voldoen
Voor de beroepsopleidingen van Terra MBO ben je toelaatbaar als je aan de wettelijke vooropleidingseisen voldoet. Bij elke opleiding staan de vooropleidingseisen beschreven. 

3. Aanmelden
Heb je de opleiding van je keuze gevonden? Heb je gecontroleerd of je aan de toelatingseisen voldoet? Zo ja, meld je aan! Je krijgt een ontvangstbevestiging wanneer wij jouw aanmeldformulier hebben ontvangen. 

Digitaal aanmelden
Via deze link kan je je direct aanmelden
. Digitaal aanmelden werkt vrij eenvoudig, je kunt je zonder handleiding door het programma heen laten leiden. Jij hoeft alleen je persoonlijke gegevens in te vullen. Zorg er voor dat je je burgerservicenummer en je vooropleidingsgegevens bij de hand hebt. Doorloop het hele formulier, controleer het nog een keer en klik op verzenden. 

Aanmeldformulier
Je kunt je ook via een papieren aanmeldformulier aanmelden
. Het aanmeldformulier kan gestuurd worden naar: Terra, antwoordnummer 252, 9700 VB Groningen.  

4. Opvragen van informatie
Samen met de ontvangstbevestiging ontvang je de vragenlijst ‘Informatie toeleverende school’. Deze vragenlijst laat je door de mentor of decaan van je huidige school invullen. Zodra het formulier is ingevuld, stuur je dit naar de desbetreffende vestiging van Terra MBO. 

5. Kennismaking
Zodra wij alle gegevens hebben ontvangen, krijg je een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Iedereen die zich aanmeldt, wordt hiervoor uitgenodigd. In dit gesprek kijken we samen met jou of de opleiding die je hebt gekozen ook écht bij jou past. In dit gesprek besteden we onder andere aandacht aan je persoonlijkheid en persoonlijke omstandigheden, je motivatie, je verwachtingen van de opleiding en het bijbehorende beroepsbeeld. Na afloop van het gesprek krijg je van de intaker een advies:

 • Positief advies: je bent voorlopig geplaatst. Er kan een tweede  gesprek volgen om je (extra) ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen en goed af te stemmen op de opleiding.
 • Twijfel: je wordt uitgenodigd voor een tweede gesprek (verlengde intake). Je ouders zijn welkom.
 • Negatief advies: wanneer tijdens het gesprek blijkt dat we jou niet de extra ondersteuning kunnen bieden die je nodig hebt, dan volgt een negatief advies.

Let op: het kennismakingsgesprek wordt alleen gevoerd wanneer we de ingevulde vragenlijst ‘Informatie toeleverende school’ hebben ontvangen. 

Verlengde intake (optioneel)
Bij twijfel word je uitgenodigd voor een verlengde intake. Ook voor het vaststellen van je extra ondersteuningsbehoefte kan het nodig zijn om een tweede gesprek te voeren. In sommige gevallen kan het voorkomen dat we je vragen om de capaciteitentest in te vullen. Aan het eind van het gesprek krijg je opnieuw een advies:

 • Bij een positief advies wordt je voorlopig geplaatst in de opleiding.

 • Bij twijfel word je voorgedragen aan de plaatsingscommissie: zij nemen een besluit of je wordt toegelaten of een advies krijgt om je in te schrijven voor een andere opleiding.

 • Negatief advies: de plaatsingscommissie kan het besluit nemen om je niet toe te laten.

 • Bij advies andere opleiding of niet plaatsing wordt dit altijd eerst mondeling aan je medegedeeld en daarna volgt een schriftelijke bevestiging van het besluit. Tegen dit besluit kun je binnen 5 werkdagen bezwaar maken bij de directeur van de school.

 6. Intakeactiviteiten
Bij Terra MBO hebben alle opleidingen intakeactiviteiten verplicht gesteld voor toelating: 

 • Aanwezigheid bij de kennismakingsgesprekken en de eventueel daaruit volgende adviesgesprekken.
 • Meelopen met de opleiding of het volgen van een voorstage om een beter beroepsbeeld te krijgen.
 • Het maken van een capaciteitentest. 

Terra MBO kent geen bijzondere toelatingsprocedures voor bepaalde opleidingen. Wel geldt voor de opleiding instructeur en opleider paardensport dat een eigen paard niet verplicht, maar wel zeer wenselijk is voor een goede voortgang van de studie.  

7. Definitieve plaatsing
Wanneer je helemaal voldoet aan de voorwaarden, word je definitief geplaatst tenzij je zakt voor je vooropleiding. Je krijgt bericht van de school over je definitieve plaatsing. 

Voldoende aanmeldingen
Voor alle opleidingen geldt dat de opleiding alleen aangeboden wordt bij voldoende aanmeldingen. 

8. Onderwijsovereenkomst
Als je geplaatst bent, ontvang je voor aanvang van je opleiding een onderwijsovereenkomst die je moet ondertekenen. Als je deze hebt ingeleverd, sta je ingeschreven bij ons en geven wij dit ook door aan DUO. Je hebt nu alles gedaan om aan de opleiding te beginnen. Bij de onderwijsovereenkomst horen Algemene Voorwaarden waarin de rechten en plichten van jou en van Terra beschreven staan.

Toelating

Toelatingsbeleid
Terra MBO heeft een intakeprocedure en toelatingsbeleid. Dit toelatingsbeleid is erop gericht dat studenten van start gaan met een opleiding die het meest past bij hun eigen ambitie, mogelijkheden en competenties. Hiermee willen we de student een zo groot mogelijke kans op succes bieden en onnodige uitval of switchen voorkomen. Terra streeft naar een zorgvuldig toelatingsbeleid. Dit betekent dat de toelatingsprocedure is vastgelegd en dat zowel de toekomstige student als degene die de intake doet goed op de hoogte is van de procedure en daarbij horende criteria. Het toelatingsbeleid van Terra MBO kun je hier vinden.

Wettelijk (niet) toelaatbaar
Misschien wil je graag toegelaten worden tot een mbo-opleiding, maar heb je geen of niet het juiste diploma. Het kan zijn dat je:

 • Geen diploma hebt;
 • Je geen diploma kan laten zien;
 • Je diploma niet van het juiste niveau is;

Je bent dan niet wettelijk toelaatbaar.

Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om in bijzondere gevallen aspirant studenten alsnog toe te laten op de opleiding, wanneer zij geschikt zijn geacht tijdens het toelatingsonderzoek (artikel 8.2.1 WEB). Het gaat hierbij om aspirant studenten die niet voldoen aan de vooropleidingseisen. De aspirant studenten kunnen een verzoek indienen voor een dergelijk onderzoek. Het toelatingsonderzoek moet betrouwbaar, deugdelijk en controleerbaar zijn en om die reden goed worden gedocumenteerd. Het bevoegd gezag Terra MBO heeft de uitvoering en de bijbehorende beslissing gedelegeerd aan de plaatsingscommissies van de afzonderlijke vestigingen. 

Verzoek voor een onderzoek: de toelatingsonderzoeksprocedure
Als je niet wettelijk toelaatbaar bent, kun je een verzoek voor een onderzoek indienen om toch toegelaten te worden. Dit moet je doen bij de plaatsingscommissie van de mbo-school waar je een opleiding wilt gaan doen. Hiervoor moet je een motivatiebrief naar de toelatingscommissie sturen. Hiermee start je de procedure voor een toelatingsonderzoek. 

Alle noordelijke mbo’s hebben dezelfde procedure
De noordelijke mbo’s (Friesland College, Nordwin College, Drenthe College, Alfa-college, ROC Menso Alting, Noorderpoort en Terra) hebben gezamenlijk een toelatingsprocedure ontwikkeld. Hiermee willen de mbo-scholen er voor zorgen dat iedereen die niet voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen, gelijk behandeld wordt door de noordelijke mbo’s. 

De uitslag van de ene mbo-school wordt dan ook overgenomen door de andere mbo-school als je je bij een ander mbo voor dezelfde opleiding aanmeldt als waar het onderzoek op gericht was. Je zorgt er dan zelf voor dat de nieuwe school de verklaring van de school waar het onderzoek is uitgevoerd ontvangt. 

BINDEND STUDIEADVIES
Vanaf cohort 2018-2019 krijgen alle studenten van alle opleidingen in het eerste jaar een bindend studieadvies. Voor éénjarige opleidingen moet dit advies tussen de 3e en 4e maand worden gegeven en voor de overige opleidingen na de 9e maand.

Klik hier voor de motivatiebrief (18+)

Klik hier voor de motivatiebrief (18-)