Opleiding Cultuurtechniek & Waterbeheer

Wil je alles weten over de waterhuishouding, bodemsoorten, de grondwaterstand en waterafvoer? Dan is de mbo-opleiding Cultuurtechniek & Waterbeheer iets voor jou!

Iets voor jou?

Je hebt lef en technisch inzicht. Je bent graag buiten bezig. Water, groen en grond? Je vindt het heel interessant. Dingen organiseren, zelfstandig iets uitvoeren of samenwerken: dat past bij je! Herken je dit? Dan is de opleiding Cultuurtechniek & Waterbeheer echt iets voor jou. Straks weet je alles over de waterhuishouding, bodemsoorten, de grondwaterstand en waterafvoer. Ook kun je kritisch ontwerptekeningen beoordelen en inschatten welke machines, mensen en tijd nodig zijn. Samen met anderen bedenk jij straks slimme oplossingen voor water, groen en grond!

Wat ga je doen?

Tijdens deze opleiding leer je landmeten met speciale apparatuur. Ook leer je werken met grote machines en leer je hoe je deze onderhoudt. Naast praktijkvakken krijg je theoretische vakken, zoals bodemkunde, economie en communicatieve vaardigheden. Volg jij niveau 4? Dan krijg je managementvakken en vakken zoals landinrichting, projectvoorbereiding en -begeleiding. Ook geven we les in het technisch onderzoeken van bodem, water en inrichtingsproblemen. Je leert werken met computerprogramma’s, ontdekt alles over groen in de sport- en  recreatiewereld én maakt kennis met verschillende organisaties.

T-rijbewijsAls je de opleiding Cultuurtechniek & Waterbeheer volgt is het mogelijk om met subsidiemogelijkheden van de brancheorganisatie je trekkerrijbewijs te halen. Meer informatie hierover vind je op www.caoloonwerk.nl of www.groengrondinfra.nl.

Keuzedelen

Tijdens de opleiding Cultuurtechniek & Waterbeheer kun je ‘keuzedelen’ volgen. Deze keuzedelen mag je zelf kiezen, zo krijg je extra kennis en mogelijkheden. Je hebt dan meer kans op een baan. Wil je graag doorleren? Dan kun je speciale keuzedelen volgen voor de doorstroom naar een vervolgopleiding. Bij niveau 2 begin je in het eerste leerjaar al met keuzedelen. Bij niveau 3 en 4 volg je ze pas in het tweede leerjaar.

Welk diploma heb je nodig voor een Terra-opleiding?

Om een mbo-opleiding bij Terra te volgen, heb je een vmbo-diploma nodig. Behalve voor het niveau Entree. Hieronder zie je welk diploma je nodig hebt om in te stromen op jouw niveau.

Entree: geen diploma
Niveau 2: diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg
Niveau 3: diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
Niveau 4: diploma vmbo gemengde leerweg, theoretische leerweg

Welk diploma heb je nodig voor een Terra-opleiding? Cultuurtechniek & Waterbeheer

Leren in de praktijk: beroepspraktijkvorming

Leren doe je op school, maar vooral in de praktijk! Bij Terra loop je daarom veel stage. In het mbo heet dit beroepspraktijkvorming (BPV). Dit is een verplicht en belangrijk onderdeel van je opleiding. Tijdens de BPV werk je mee in een bedrijf. Zo leer je het bedrijfsleven kennen en kun je alles wat je leert op school oefenen in de praktijk. Je BPV volg je bij erkende leerbedrijven. Dit zijn organisaties die veel ervaring hebben met het opleiden van studenten. Natuurlijk word je tijdens de BPV goed begeleid: je krijgt begeleiding van het bedrijf en van school.

Als je een BBL-opleiding volgt, ben je echt in dienst bij een bedrijf. Je werkt dan het grootste deel van de week en gaat één dag per week naar school.

Examens

Als je de opleiding Cultuurtechniek & Waterbeheer volgt, doe je verschillende examens. Een voorbeeld is de Proeve van Bekwaamheid. Je laat dan zien dat je bepaalde vaardigheden beheerst én dat je deze ook in de praktijk kunt toepassen. De proeve is bij een bedrijf of op school. Daarnaast doe je examen in Nederlands en rekenen. Studenten die een niveau 4-opleiding volgen, doen ook examen in Engels.

Studiebegeleiding

Heb je een vraag over de opleiding? Heb je moeite met een vak? Of gaat het misschien thuis niet zo goed, waardoor je op school minder presteert? Dan kun je altijd terecht bij je studieloopbaanbegeleider. Deze begeleider let er goed op hoe jouw studie gaat, je hebt ook regelmatig een begeleidingsgesprek. Verder zijn er op alle vestigingen van Terra medewerkers met specialistische kennis over bepaalde vakken. Zo helpen wij jou bij de studie.

Ondernemend leren en regioleren

Bij Terra gaat het om jou. We vinden het belangrijk om jou te leren kennen. Ook willen we graag weten wat je wilt worden en hoe je daar wilt komen. Daarom praten we regelmatig met elkaar en doe jij opdrachten die passen bij jouw doel. Dit noemen we jouw leervraag. Samen met andere studenten werk je ook aan opdrachten van bedrijven en overheden in de omgeving van de school. Dit heet regioleren. Samen met medestudenten kies je een opdracht die past bij jouw leervraag. Het zijn echte vraagstukken uit de praktijk.

Kosten

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan hoef je geen lesgeld te betalen. Als je 18 jaar of ouder bent en een voltijd BOL-opleiding volgt, betaal je wél lesgeld. Volg je een deeltijdopleiding of een BBL-opleiding? Dan betaal je cursusgeld. De hoogte van het les- en cursusgeld wordt elk jaar vastgesteld.

Kosten voltijd MBO 2020-2021
Het lesgeld voor schooljaar 2020-2021 is vastgesteld op € 1.202.

Kosten deeltijd MBO 2020-2021
Ben je per 1 augustus 18 jaar of ouder en volg je een BBL- opleiding, dan moet je wettelijk verplicht cursusgeld betalen. Het cursusgeld voor een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) voor schooljaar 2020-2021 voor de assistent-, entree- en basisberoepsopleiding (niveau 1 of 2), is vastgesteld op € 250,-. Voor een vak- of middenkaderopleiding (niveau 3 of 4) is het vastgesteld op € 606,-.

Meer informatie
Meer informatie over de wettelijke vastgestelde hoogte van het lesgeld vind je bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO): www.duo.nl.

Schoolkosten
Naast het lesgeld betaalt elke student schoolkosten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor boeken, materialen, gereedschappen en excursies.

Tegemoetkoming studiekosten
Voltijd mbo-studenten van 18 jaar of ouder kunnen studiefinanciering aanvragen. Leerlingen die nog geen 18 zijn, kunnen een tegemoetkoming in de studiekosten aanvragen. Bovendien mogen alle mbo-studenten een studentenreisproduct aanvragen. Daarmee reis je voordelig met het openbaar vervoer. Kijk op www.duo.nl voor meer informatie.

Na je opleiding

Diploma Cultuurtechniek & Waterbeheer op zak? Dan kun je bijvoorbeeld aan de slag als landinrichter, bodembeheerder, weg- en waterbeheerder of cultuurtechnicus. Met dit diploma heb je grote kans op een baan. Benieuwd wat jouw kansen zijn op stage en werk met deze opleiding? Kijk dan op www.kansopwerk.nl

Wil je liever doorleren? Dan kun je vanuit niveau 2 doorstromen naar niveau 3 én uiteindelijk naar 4. Daarna kun je ook naar het hbo. Met een groene mbo-opleiding is dus van alles mogelijk.

Na je opleiding Cultuurtechniek & Waterbeheer

Informatie aanvragen

Wil je de informatie nog eens rustig doorlezen? Download dan hier de TerraZine en de opleidingsflyer Cultuurtechniek & Waterbeheer. Twijfel je nog over je keuze of heb je vragen? Bel of mail dan gerust met één van onze decanen:

Terra Assen
De heer H. Sigtermans, decaan.mbo.assen@terra.nl  

Terra Emmen
Mevrouw K. Bosman (niveau 2) en de heer E. Soppe (niveau 3 en 4), decaan.mbo.emmen@terra.nl  

Terra Meppel
Mevrouw I. Terpstra, decaan.mbo.meppel@terra.nl

Kennismakingsgesprek

Als jij je aanmeldt voor de mbo-opleiding Cultuurtechniek & Waterbeheer, nodigen wij je uit voor een kennismakingsgesprek. We bespreken dan wat jij van de opleiding verwacht en of je een duidelijk beeld hebt van de mogelijke beroepen. Pas daarna word je definitief geplaatst op de opleiding Cultuurtechniek & Waterbeheer.

Opleiding in cijfers

Diplomanaam

Niveau 2
Medewerker groen & cultuurtechniek
Crebonummer 25616 (oud 25451)
2 jaar
Assen (BOL/BBL), Emmen (BOL/BBL), Meppel (BOL/BBL)

Niveau 3
Vakbekwaam medewerker groen & cultuurtechniek
Crebonummer 25619 (oud 25456)
3 jaar
Meppel (BOL/BBL)

Niveau 4
Opzichter/uitvoerder groene ruimte
Crebonummer 25617 (oud 25454)
3 jaar
Meppel (BOL/BBL)

Deze opleiding kun je volgen op
  • Medewerker groen en cultuurtechniek, Niveau 2 BOL/BBL
  • Opzichter/uitvoerder groene ruimte, Niveau 4 BOL/BBL
  • Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek, Niveau 3 BOL/BBL