Opleiding Cultuurtechniek & Waterbeheer

Wil je alles weten over de waterhuishouding, bodemsoorten, de grondwaterstand en waterafvoer? Dan is de mbo-opleiding Cultuurtechniek & Waterbeheer iets voor jou!

Studiekeuzeweek gemist? Geen nood, bekijk hier onze online voorlichting terug.

Iets voor jou?

Jij bent graag buiten bezig, hebt lef en technisch inzicht. Water, groen,bodem en landschap? Je vindt het heel interessant. Dingen organiseren,zelfstandig iets uitvoeren of samenwerken: dat past bij je! Herken je dit? Dan is de opleiding Cultuurtechniek & Waterbeheer echt iets voor jou. Straks weet je alles over waterhuishouding, grondwerken, ecologie en natuurbeheer. Ook kun je kritisch ontwerptekeningen beoordelen en inschatten welke machines, mensen en tijd nodig zijn. Samen met anderen bedenk jij straks slimme oplossingen om bijvoorbeeld watertekorten of- overschotten aan te pakken en de biodiversiteit te bevorderen door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers.

Wat ga je doen?

Tijdens deze opleiding leer je landmeten met speciale apparatuur.Ook leer je werken met grote machines en hoe je deze onderhoudt. Praktijk en theorie wisselen elkaar af. Je krijgt bijvoorbeeld les over bodemkunde, materialen, flora en fauna, arbeidsomstandigheden en economie. Maar je leert ook hoe je jezelf professioneel kunt presenteren in het contact met klanten, gasten of publiek.

Volg jij niveau 4? Dan krijg je managementvakkenen vakken zoals landinrichting en projectmanagement. Ook geven we les in het voorbereiden en afronden van werkzaamheden op het gebied van aanleg, inrichting, beheer en onderhoud. Je leert werken met computerprogramma’s,ontdekt alles over groen in de sport- en recreatiewereld én je maakt kennis met tal van organisaties in het vakgebied.

Opbouw van de opleiding

Jouw opleiding bestaat straks uit drie delen. Een basis-, profiel- en keuzedeel.

In het basisdeel leer je de basiskennis van de groene sector. Hierdoor krijg jij een goed beeld van de gehele sector en ga je aan de slag met algemene onderwerpen die voor iedereen in de sector belangrijk zijn.

In het profieldeel ga je dieper in op de kennis die voor het door jou gekozen beroep nodig is.

Via het keuzedeel kun je je kennis verdiepen of verbreden. Deze keuzedelen mag je zelf kiezen, zo krijg je extra kennis en mogelijkheden. Je hebt dan meer kans op een baan. Wil je graag doorleren? Dan kun je speciale keuzedelen volgen voor de doorstroom naar een vervolgopleiding. 

Welk diploma heb je nodig voor een Terra-opleiding?

Om een mbo-opleiding bij Terra te volgen, heb je een vmbo-diploma nodig. Behalve voor het niveau Entree. Hieronder zie je welk diploma je nodig hebt om in te stromen op jouw niveau.

Entree: geen diploma
Niveau 2: diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg
Niveau 3: diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
Niveau 4: diploma vmbo gemengde leerweg, theoretische leerweg

Welk diploma heb je nodig voor een Terra-opleiding? Cultuurtechniek & Waterbeheer

Leren in de praktijk: beroepspraktijkvorming

Leren doe je op school, maar vooral in de praktijk! Bij Terra loop je daarom veel stage. In het mbo heet dit beroepspraktijkvorming (BPV).Dit is een verplicht en belangrijk onderdeel van je opleiding. Tijdens de BPV werk je mee in een bedrijf. Zo leer je het bedrijfsleven kennen en kun je alles wat je leert op school oefenen in de praktijk. Je BPV volg je bij erkende leerbedrijven. Dit zijn organisaties die veel ervaring hebben met het opleiden van studenten. Natuurlijk word je tijdens de BPV goed begeleid: je krijgt begeleiding van het bedrijf en van school. Als je een BBL-opleiding volgt, ben je echt in dienst bij een bedrijf. Je werkt dan het grootste deel van de week en gaat één dag per week naar school.

Examens

Als je een mbo-opleiding volgt bij Terra, doe je verschillende examens. Een voorbeeld is de Proeve van Bekwaamheid. Je laat dan zien dat je bepaalde vaardigheden beheerst én dat je deze ook in de praktijk kunt toepassen. De proeve is bij een bedrijf of op school. Daarnaast doe je examen in Nederlands en rekenen. Studenten die een niveau 4-opleiding volgen, doen ook examen in Engels.

Studiebegeleiding

Heb je een vraag over de opleiding? Heb je moeite met een vak? Of gaat het misschien thuis niet zo goed, waardoor je op school minder presteert? Dan kun je altijd terecht bij je studieloopbaanbegeleider. Deze begeleider let er goed op hoe jouw studie gaat, je hebt ook regelmatig een begeleidingsgesprek. Verder zijn er op alle vestigingen van Terra medewerkers met specialistische kennis over bepaalde vakken. Zo helpen wij jou bij de studie.

Ondernemend leren en regioleren

Bij Terra gaat het om jou. We vinden het belangrijk om jou te leren kennen. Ook willen we graag weten wat je wilt worden en hoe je daar wilt komen. Daarom praten we regelmatig met elkaar en doe jij opdrachten die passen bij jouw doel. Dit noemen we jouw leervraag. Samen met andere studenten werk je ook aan opdrachten van bedrijven en overheden in de omgeving van de school. Dit heet regioleren. Samen met medestudenten kies je een opdracht die past bij jouw leervraag. Het zijn echte vraagstukken uit de praktijk.

Kosten

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan hoef je geen lesgeld tebetalen. Als je 18 jaar of ouder bent en een voltijd BOL-opleiding volgt, betaal je wél lesgeld. Volg je een deeltijdopleiding of een BBL-opleiding? Dan betaal je cursusgeld. De hoogte van het les- en cursusgeld wordt elk jaar vastgesteld.

SCHOOLKOSTEN
Naast het les- of cursusgeld betaalt elke student schoolkosten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor boeken, materialen,gereedschappen en excursies. Meer informatie hierover vind je op www.mboterra.nl.

Na je opleiding

Diploma Cultuurtechniek & Waterbeheer op zak? Dan kun je bijvoorbeeld aan de slag als landinrichter, bodembeheerder, weg- en waterbeheerder of cultuurtechnicus. Met dit diploma heb je grote kans op een baan. Benieuwd wat jouw kansen zijn op stage en werk met deze opleiding? Kijk dan op www.kansopwerk.nl

Wil je liever doorleren? Dan kun je vanuit niveau 2 doorstromen naar niveau 3 én uiteindelijk naar 4. Daarna kun je ook naar het hbo. Met een groene mbo-opleiding is dus van alles mogelijk.

Na je opleiding Cultuurtechniek & Waterbeheer

Informatie aanvragen

Wil je de informatie nog eens rustig doorlezen? Download dan hier de TerraZine en de opleidingsflyer Cultuurtechniek & Waterbeheer. Twijfel je nog over je keuze of heb je vragen? Bel of mail dan gerust met één van onze decanen:

Terra Assen
De heer H. Sigtermans, decaan.mbo.assen@terra.nl  

Terra Emmen
Mevrouw K. Bosman (niveau 2) en de heer E. Soppe (niveau 3 en 4), decaan.mbo.emmen@terra.nl  

Terra Meppel
Mevrouw I. Terpstra, decaan.mbo.meppel@terra.nl

Kennismakingsgesprek

Als jij je aanmeldt voor de mbo-opleiding Cultuurtechniek & Waterbeheer, nodigen wij je uit voor een kennismakingsgesprek. We bespreken dan wat jij van de opleiding verwacht en of je een duidelijk beeld hebt van de mogelijke beroepen. Pas daarna word je definitief geplaatst op de opleiding Cultuurtechniek & Waterbeheer.

Opleiding in cijfers

Diplomanaam

Niveau 2
Medewerker groen & cultuurtechniek
Crebonummer 25616 (oud 25451)
 

Niveau 3
Vakbekwaam medewerker groen & cultuurtechniek
Crebonummer 25619 (oud 25456)
 

Niveau 4
Opzichter/uitvoerder groene ruimte
Crebonummer 25617 (oud 25454)
 

Deze opleiding kun je volgen op
  • Medewerker groen en cultuurtechniek, Niveau 2 BOL/BBL
  • Opzichter/uitvoerder groene ruimte, Niveau 4 BOL/BBL
  • Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek, Niveau 3 BOL/BBL
  • Medewerker groen en cultuurtechniek, Niveau 2 BOL/BBL
  • Opzichter/uitvoerder groene ruimte, Niveau 4 BOL/BBL
  • Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek, Niveau 3 BOL/BBL