Geplaatst | 21-05-2015

Terra organiseert themabijeenkomsten precisielandbouw

Terra organiseert themabijeenkomsten precisielandbouw

De komende maand organiseert Terra, in samenwerking met Van Hall Larenstein en Innovatie Veenkoloniën, een aantal themabijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor leerlingen van de scholen en agrarische ondernemers en vinden plaats bij het Innovatiecentrum Veenkoloniën in Valthermond.

Het is de bedoeling de agrarisch ondernemers aan het denken te zetten over waar de vraag op het gebied van precisielandbouw ligt binnen hun bedrijf en inspiratie op te doen. Ook wordt door de bijeenkomsten geprobeerd het innovatiegehalte van zowel de agrarisch ondernemers als de studenten te vergroten. Op de vragen die hier ontstaan, kunnen de studenten in de toekomst inhaken in het kader van regioleren. Bij regioleren werken studenten aan realistische vraagstukken van opdrachtgevers uit de regio.

Thema’s

De eerste bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 22 mei. Deze bijeenkomst staat in het teken van sensortechnologie. In het ochtendprogramma ligt de nadruk op het inwinnen van data: hoe krijg je nu precies informatie over wat er op het land gebeurt. Daarnaast worden er wat toepassingen gedemonstreerd, waaronder een drone. Op vrijdag 29 mei vindt de tweede themadag plaats. Deze staat in het teken van de samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij. In de derde bijeenkomst, op vrijdag 5 juni, wordt verder ingegaan op de praktische toepassingen van sensoren in de landbouw.

Precisielandbouw

Precisielandbouw heeft als doel om het verbruik van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en energie in de landbouw te verminderen door nieuwe technieken en ICT. Om op die manier uiteindelijk onder andere het financiële resultaat te verbeteren. Een van de manieren is sensortechnologie: hierbij wordt gewerkt met sensoren. Dit zijn kunstmatige ‘voelers’ die metingen kunnen verrichten (bijvoorbeeld geluid, temperatuur of de luchtkwaliteit). Door een netwerk van sensoren aan elkaar te koppelen en de gegevens die verzameld worden te combineren, kunnen via verschillende rekenmodellen nieuwe inzichten worden verworven.

Kijk voor meer informatie op http://www.innovatieveenkolonien.nl/agenda.

Deel dit op

Gerelateerd nieuws