Geplaatst | 28-02-2019

Terra examineert samen met het bedrijfsleven

Terra examineert samen met het bedrijfsleven

Deze week zijn op initiatief van de examencommissie Terra MBO door zes trainers veertien groepen bedrijfsassessoren getraind voor hun verantwoordelijke rollen bij examinering van beroepsproeven en werkprocesexamens. Per dag was een aantal branches uitgenodigd, vanuit de mbo clusters van Terra. “Het initiatief is bedoeld om de betrouwbaarheid van beroepsexaminering te verhogen. Hiermee benadrukken we de gelijkwaardigheid van examinering door school- en bedrijfsexaminatoren”, aldus Herman Scheltinga van de examencommissie.

Van paardenhouders tot bloemisten, van paraveterinair tot veehouders; verschillende beroepsgroepen die gekoppeld zijn aan Terra MBO waren aanwezig tijdens de trainingen. “Drie kwaliteitseisen staan centraal tijdens de trainingen: validiteit (meet wat je wilt meten), betrouwbaarheid (elke assessor komt tot hetzelfde oordeel) en transparantie (het beroepsexamen en de procedure zijn helder voor iedereen). Op deze manier kunnen we de examinering die voortkomt uit de herziene kwalificatiestructuur van mbo koppelen aan de eisen die het bedrijfsleven stelt aan kwalitatief goed opgeleide mbo studenten. Men ervaart het als zeer prettig dat we de waarde van het bedrijfsleven erkennen. Terra wil daarnaast graag op authentieke wijze examens afnemen en zo weinig mogelijk gebruik maken van gesimuleerde situaties. Zo creeër je dat onze opleidingen optimaal aansluiten bij de praktijk”, aldus Scheltinga. De trainingen werden uitgesplitst in beginners- en gevorderdentrainingen.

Samen verantwoordelijk
De trainers en de examencommissie van Terra zijn erg tevreden over de belangstelling voor de training, de inzet van en de waardering door de deelnemers. “Meer dan driehonderd bedrijven hebben zich aangemeld. Een heel mooi aantal. Dat laat ook zien dat er een heel duidelijke behoefte is vanuit het bedrijfsleven om gezamenlijk te examineren. Samen zijn we verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze studenten. Op deze manier geven we daar vorm aan. Dat de training terugkeert staat daarom nu al vast”, besluit Scheltinga.

Terra examineert samen met het bedrijfsleven
Deel dit op