Geplaatst | 18-11-2014

Samenwerking AOC Terra en Defensie

“Is werken bij Defensie wat voor mij?” Met deze vraag ging maandagmorgen 20 oktober een vijftal leerlingen van AOC Terra MBO Meppel met hun docent loonwerk op weg naar de kazerne in Wezep.

De aanleiding voor deze stap ligt in het actieplan Kies Kleur In Groen dat in 2009 van start ging. De doelstelling van dit project is meer kleur in groen onderwijs te krijgen; groen onderwijs kent een voornamelijk witte bevolking (zeker in het noorden) wat geen reële afspiegeling is van de maatschappij. 

Een van de plannen van MBO Meppel was te proberen jongens bij Defensie tevens een opleiding loonwerk bij Terra te laten volgen. Niet alle jongens blijven hun leven lang bij Defensie (en zeker niet vanwege alle bezuinigingen). Anderen stromen vroegtijdig uit en staan dan met lege handen. Het idee was dat deze doelgroep prima in de opleiding loonwerk past vanwege de gedeelde interesse voor grote machines en gemeenschappelijke werkzaamheden zoals het verrichten van grondwerk. We hoopten een dubbelslag te maken: meer en meer diverse leerlingen.

Na diverse overlegmomenten met steeds weer andere afgevaardigden van Defensie, zijn in het voorjaar 2014 afspraken gemaakt over uit te wisselen lesmateriaal en over een week meedraaien bij de genie in Wezep. Deze eenheid verzorgt het grondverzet binnen Defensie.

De leerlingen hebben met verschillende machines kennis gemaakt, zoals een telescoopkraan, een shovel, een rupskraan en een grader (een grote gemotoriseerde machine die wordt ingezet voor het egaliseren van een oppervlak  zoals bijvoorbeeld onderlagen van wegen of bouwterreinen). Het meest werkten ze met de shovel en de rupskraan waarmee ze ook werkprocessen van de opleiding shovel- en kraanmachinist moesten uitvoeren. Deze activiteiten zijn beoordeeld door medewerkers van de kazerne wat resulteerde in het aftekenen van een deel van hun Proeve van Bekwaamheid. Daarnaast bezocht de club nog de opbouw van een noodkamp. Verder hebben ze in de kazerne een stuk bestrating aangelegd wat mag blijven liggen, trots!

De leerlingen hebben een bijzonder leerzame week gehad en waren erg enthousiast over de manier van werken bij Defensie. Deze gevoelens leidden ook tot een aantal bijzondere uitspraken zoals: “ze hebben hier een erg  goed restaurant, een maaltijd voor vier euro! Daarom alleen al wil ik wel naar Defensie” tot “Voor mij is Defensie niks, veel te veel sport”.

In de toekomst wordt de samenwerking verder vormgegeven. 

Er zijn die dag ook filmpjes gemaakt, deze kun je bekijken op: YouTube

Deel dit op