Geplaatst | 09-06-2015

Laatste themadag Sensortechnologie

Laatste themadag Sensortechnologie

Op vrijdag 5 juni vond de derde en laatste themadag Sensortechnologie plaats. De dag 'Aan de slag met GPS: Precisielandbouw als hulpmiddel toepassen in de praktijk' ging over de praktische toepassingen van sensoren voor de landbouw. Ongeveer 30 mensen hebben deelgenomen aan het programma. Het doel van de themadag is tweeledig:

  1. Praktiserende precisielandbouwers delen met deelnemers hun praktijkervaring (lessons learned) en kennis over sensortoepassingen en samenwerking akkerbouw veehouderij, zodat deelnemers een betere afweging kunnen maken over eigen initiatieven en daarvoor praktische handvaten/tips krijgen.
  2. Projectideeën werven/ophalen bij deelnemers voor Regioleren: deelnemers (ondernemers en studenten) inspireren met voorbeelden van sensortoepassingen zodat ze komen tot projectideeën die kunnen opgepakt worden in het kader van Regioleren (samenwerken ondernemers – onderwijs).

Er werd een tweetal presentaties gegeven over het inwinnen en interpreteren van verworven sensordata op perceelniveau: 

  1. Presentatie over IJkakkerproject Variabel Bemesten door Herman Krebbers (DLV);
    Variabel bemesten en op basis van gewasbehoefte (doseren van mineralen)
     
  2. Presentatie over IJkakkerproject 4D door Albert Wolfs (HLB); Digitale Detectie en Diagnose Dienst.

Vervolgens was er een rondgang in het veld waarbij de sensordata in de praktijk werden geïnterpreteerd.  

Bekijk hieronder de foto's

Deel dit op

Gerelateerd nieuws