Geplaatst | 03-09-2014

AOC Terra krijgt 8 ton subsidie voor innovatief beroepsonderwijs

AOC Terra krijgt 8 ton subsidie voor innovatief beroepsonderwijs

AOC Terra krijgt € 825.000 euro subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uit het regionaal investeringsfonds. Eén van de initiatieven die door het fonds kunnen worden doorgezet is de gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Gebiedscoöperatie Westerkwartier
De gebiedscoöperatie Westerkwartier is eind 2013 opgericht door AOC Terra, Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Groningen en drie verenigingen van ondernemers op het gebied van landschapsbeheer. Hierbij zijn inmiddels meer dan 460 ondernemers betrokken. De gebiedscoöperatie heeft een regionale kennis- en werkagenda opgesteld. Dit is vertaald naar een regionaal programma, waarin de gebiedscoöperatie vernieuwende projecten uitvoert, dit in nauwe samenwerking met leerlingen, docenten, ondernemers en overheden. Met het regionale businessplan geeft AOC Terra een duidelijke richting aan de stappen die de komende vier jaren gezet gaan worden in de innovatie van het middelbaar beroepsonderwijs.

Regioleren
AOC Terra combineert leren, werken en ondernemen. Deze unieke aanpak, regioleren genaamd, wordt breed onderschreven en gesteund door ondernemers en overheden in de regio. De groene mbo-instelling met vestigingen in Groningen, Emmen, Eelde en Meppel heeft zich via de gebiedscoöperaties in het Groningse Westerkwartier én Zuidwest Drenthe met ruim 1500 ondernemers verbonden. De school staat hierdoor middenin de maatschappij als kenniscentrum.

De minister heeft het investeringsfonds in het leven geroepen met als doel mbo-scholen en bedrijfsleven te stimuleren samen in en met de regio te investeren in onderwijs. Waar studenten leren werken met moderne materialen en technieken op school, zodat zij beter worden voorbereid op de toekomstige praktijk. AOC Terra is één van de twee AOC’s in Nederland die de subsidie toegekend heeft gekregen. 

Deel dit op